Syn.: Geranium lugubre Salisb., Robertium macrarrhizum Picard
České mená: kakost oddenkatý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenské mená: pakost pakoreňatý (Dostál 1950), pakost podzemkatý (Dostál-Červenka 1991)
Čeľaď: Geraniaceae Juss. – kakostovité / pakostovité
Geranium macrorrhizum
Rozšírenie: Európsky druh s ťažiskom rozšírenia v južnej časti kontinentu. Prirodzene sa vyskytuje od Francúzska a Talianska cez štáty bývalej Juhoslávie po Albánsko a Grécko. Severnejšie je výskyt známy z Rakúska, Rumunska a Bulharska. Okrem toho je známy splanený výskyt aj z ďalších krajín (napr. Veľká Británia, Nemecko) či kontinentov. V ČR a SR sa prirodzene nevyskytuje, bol zaznamenaný zriedkavý splanený výskyt v Českej republike.
Ekológia: Rastie na polozatienených skalách a skalných štrbinách, popri lesných cestách a v svetlých lesoch, aj na miestach ovplyvnených ľudskou činnosťou. Vyžaduje vlhké, výživné, vápenaté, skeletnaté, humózne pôdy.
Geranium macrorrhizum
Opis: Trváca, mäkko žliazkato páperistá, aromatická rastlina vysoká 20–40 cm. Podzemok hrubý, nadzemný. Byle priame alebo vystúpavé, svetlozelené. Listy ± iba prízemné, dlho stopkaté, v obryse 5-uholníkovité, 6–10 cm v priemere, do 3/4 dlaňovito 5-dielne, diely obrátene vajcovité, vpredu tupo 5–7-zárezové. Bohaté súkvetie okolíkovité, pavidlice v pazuchách lupeňovitých listeňov, 2-kveté, kvetné stopky krátke, kališné lístky vzpriamené, dlhé cca 7 mm, 3-žilové, červené, koruna karmínovo červená, lupienky dlhé 15 mm, dlho nechtíkaté, rozostúpené. Plody holé, zobáčik dlhý až 40 mm. Kvitne od mája do augusta.
Využitie: Okrasná trvalka, často pestovaná na záhradných skalkách.
Geranium macrorrhizumGeranium macrorrhizum
Geranium macrorrhizum
Foto: 22. 5. 2008 (Srbsko, Železné vráta).