Syn.: Geranium bohemicum Krock., nom. illeg., Geranium novum Winterl ex Roth, Geranium subdivaricatum Schur, Geranium winterlii Roth
Čeleď: Geraniaceae Juss. – kakostovité
Geranium divaricatum
Rozšíření: Dosti velký areál se rozkládá od jižního Španělska a severního Německa až po západní Sibiř a Altaj, z Balkánu přesahuje i do Turecka a severního Íránu a do Střední Asie. V ČR roste vzácně, především v pahorkatinách a podhůří, a to především v Čechách od Doupovských hor přes České středohoří a Dokesko, v okolí Prahy a v Polabí až po Přelouč, výjimečně i jinde; naproti tomu na Moravě je velmi vzácný, především v pruhu na východním okraji českého masivu od Vranovské přehrady do okolí Vyškova. Na Slovensku se vyskytuje vzácně od Záhorské po Potiskou nížinu, hlavně v nižších a teplejších karpatských pohořích.
Ekologie: Stanovištěm jsou především lesní okraje, okraje lesních cest, zříceniny hradů, ale i paty zdí, vinice nebo rumiště. Provází spíše bazičtější hlinité půdy a často polostinná stanoviště.
Geranium divaricatum
Popis: Jednoletá bylina; lodyhy jsou chabé, opíravé, 30–50(–60) cm dlouhé, hustě chlupaté s chlupy žláznatými i nežláznatými. Listy jsou vstřícné, dolní s řapíky až 6 cm dlouhými, horní někdy téměř přisedlé, čepel je dlanitě 3–5dílná, často nesouměrná, až 4 cm dlouhá a 6 cm široká, oboustranně přitiskle chlupatá, úkrojky jsou kosníkovité, tupě zubaté; palisty jsou kopinaté. Květenství jsou úžlabní vidlany se žláznatými i nežláznatými chlupy; květy jsou 5četné, na stopkách až 3,5 cm dlouhých; kališní lístky jsoukopinaté, 4–4,2 mm dlouhé, s nasazenou špičkou; korunní lístky jsou obvejčité, asi 5 mm dlouhé, na vrcholu mělce vykrojené, růžové; tyčinek je 10. Plody jsou rozpadavé, zobanité, 8–9 mm dlouhé, na vrcholu štětinatě chlupaté.
Ohrožení a ochrana: V ČR je tento druh hodnocen Červeným seznamem jako kriticky ohrožený, trendový (C1t), na Slovensku jako potenciálně ohrožený (NT).
Geranium divaricatum
Geranium divaricatum
Geranium divaricatum
Fotografováno dne 20. 5. 2014 (NP Podyjí, Šóbes).