Syn.: Veronica pallens Host, Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávn., Veronica spicata subsp. pallens (Host) Nyman
České mená: úložník šedý (Dostál 1989)
Slovenské mená: veronikovec sivý bledý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité

Pseudolysimachion incanum subsp. pallens
Rozšírenie: Široko chápaný taxón Veronica incana je euroázijský druh. Vyskytuje sa od Maďarska a Slovenska na západe cez Rumunsko a Ukrajinu, areál pokračuje juhom európskej časti Ruska do Kazachstanu a na Sibír, kde výskyt zasahuje vysoko na sever, na juh do Mongolska a stredoázijských hôr. Na východ zasahuje výskyt až na Kórejský polostrov a do Japonska.
Poddruh Veronica incana subsp. pallens sa vyskytuje v malej časti tohoto obrovského areálu, len v Panónskej oblasti s ťažiskom výskytu v severovýchodnom Maďarsku, odkiaľ výskyt zasahuje na Slovensko, do Rumunska a na Zakarpatskú Ukrajinu. V ČR sa nevyskytuje. Na Slovensku iba na Východoslovenskej nížine v okolí Kráľovského Chlmca, Plešian, Veľkého Horeša, pri Veľkom Kamenci, celkovo asi na 20 lokalitách.

Ekológia: Rastie na kamenitých aj trávnatých, výslnných svahoch, na svetlinách v krovinách, u nás na pieskoch aj andezitoch, vyžaduje plytké, vysychavé, bázické až neutrálne pôdy v nížinách a pahorkatinách. Kvitne v júli až septembri.

Pseudolysimachion incanum subsp. pallens

Veronica incana subsp. pallens

Opis: Trváca rastlina vysoká (10–)50(–70) cm. Podzemok krátkočlánkovaný (mnohohlavý). Byľ vzpriamená alebo krátko vystúpavá, oblá, jednoduchá alebo v hornej časti rozkonárená, celá husto bieloplstnatá. Listy nedelené, úzko podlhovasto kopijovité, podlhovasté, plytko vrúbkovane pílkovité, vrúbkované, horné celistvookrajové, v dolnej a strednej časti byle sú protistojné, v hornej časti striedavé, prízemné stopkaté, horné sediace. Listene kopijovité, súkvetie hustý klas dlhý do 20 cm. Kvety krátko stopkaté až takmer sediace, kalich strihaný na 4 segmenty, segmenty kalicha podlhovasto až vajcovito kopijovité, krátko až tupo končisté, 2–3 mm dlhé. Koruna 4-početná, nezreteľne dvojpysková, tmavo alebo svetlo modrofialová. Plod je široko vajcovitá tobolka, ktorá je holá alebo v hornej časti s jemnými, nežliazkatými chlpmi.

Ohrozenie a ochrana: Existujúce lokality ohrozujú priamo ľudské aktivity – ťažba kameňa alebo skladovanie odpadov. Väčšie nebezpečenstvo však predstavuje sekundárna sukcesia vplyvom ukončenia tradičného obhospodarovania, v tomto prípade predovšetkým pasenia. Na Slovensku je veronikovec sivý bledý v Červenom zozname zaradený medzi zraniteľné (VU), je zákonom chránený. V Maďarsku je chránený celý druh.

Poznámka: Taxón na Slovensku dosahuje severozápadnú hranicu areálu.

Pseudolysimachion incanum subsp. pallensVeronica incana subsp. pallens
Veronica incana subsp. pallens

Foto: 9. 7. 2009 (Slovensko, Východoslovenská rovina).