Syn.: Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber, Pseudolysimachion spicatum subsp. orchideum (Crantz) Hartl, Veronica crassifolia Kit. ex Roem.et Schult, Veronica orchidea var. carpatica Dostál, Veronica spicata subsp. carpatica (Dostál) Dostál, Veronica spicata var. orchidea (Crantz) Neilr.
České mená: rozrazil klasnatý vstavačovitý (Dostál 1950), úložník vstavačovitý (Dostál 1989), rozrazil vstavačovitý (Kubát 2002)
Slovenské mená: rozrazil vstavačovitý (Reuss 1853), veronika klasnatá vstavačovitá (Dostál 1950), veronikovec vstavačovitý (Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Plantaginaceae Juss. – jitrocelovité / skorocelovité

Pseudolysimachion orchideum

Rozšírenie: Prevažne juhovýchodoeurópsky element, osídľujúci pahorkatiny na obvode Karpát. Areál sa rozkladá od severného Talianska po Moravu, kde je severozápadná hranica rozšírenia. Južná hranica sa tiahne severom bývalej Juhoslávie až do európskej časti Turecka. Východnú hranicu tvorí severovýchodné územie Bulharska, východ Rumunska, Moldavsko a Ukrajina. Na Slovensku a vyskytuje v pahorkatinných oblastiach južného a stredného Slovenska, od Bielych Karpát a Malých Karpát až po južné okraje Bukovských vrchov. Pomerne hojný je výskyt v Ipeľsko-rimavskej brázde a v Slovenskom krase. Na Morave rastie v Bielych Karpatoch a Zlínskych vrchoch, inde na južnej Morave len vzácne.

Veronica orchidea

Ekológia: Rastie na výhrevných, vysychavých, zásaditých, často vápenitých pôdach, na slnečných alebo polotienistých stanovištiach, v lesostepiach, na pasienkoch, pri okrajoch krovín a dubín, vo vinohradoch. Vyskytuje sa od nížin do podhorského stupňa, ale najčastejšie rastie v pahorkatinách. Kvitne od júna do septembra.

Opis: Trváca bylina s jednou alebo viacerými kvetonosnými byľami a prízemnými ružicami listov. Byľ priama, jednoduchá 20–60(–100) cm vysoká, v dolnej časti holá, v hornej časti pokrytá rovnovážne odstávajúcimi, dohora oblúkovito zahnutými chlpmi. Listy hrubé, väčšinou všetky protistojné, dolné stopkaté, horné sediace, vajcovito kopijovité, plytko vrúbkovito pílkovité, v hornej časti byle až celistvookrajové 2–6 × 0,5–3 cm veľké, trochu lesklé, dolné listy holé, horné nežliazkato chlpaté. Klasy s vretenami pokrytými žliazkatými chlpmi, kalich žliazkato chlpatý, koruna 4-početná, dvojpysková svetlofialová, tri cípy dolného pysku dlhokončisté, smerujúce nadol a pri vrchole stočené. Tyčinky 2, modrofialové, z koruny vyčnievajúce asi 5 mm. Tobolka široko vajcovitá až guľovitá, mierne sploštená, na vrchole plytko vykrojená, husto žliazkato chlpatá.

Ohrozenie a ochrana: Na Slovensku je zaradený medzi potenciálne zranitelné druhy (NT). V Českej republike je radený medzi ohrozené druhy (C3).

Veronica orchidea
Pseudolysimachion orchideumVeronica orchidea

Foto: 22. 6. 2008 (Slovensko, Gondovo – vinice).