Syn.: Dianthus caesius Sm. subsp. moravicus (Kovanda) Holub
Čeleď: Caryophyllaceae Juss. – hvozdíkovité
Dianthus moravicus

Dianthus moravicus

Rozšíření: Endemit jihozápadní Moravy a přilehlé části Rakouska, vyskytuje se jen na několika lokalitách.
Ekologie: Vzácný druh hvozdíku, roste pouze na slunných stráních v údolích řek Znojemska a Třebíčska, v pásmu pahorkatin.
Popis: Vytrvalá bylina, hustě trsnatá, sivozelená, lodyha je přímá nebo vystoupavá, 10–25 cm vysoká, listy čárkovité, v horní třetině zúžené, špičaté, květy jsou vonné, kalich trubkovitý, zelený, fialově naběhlý, korunní lístky ve střední části chlupaté, nehet delší než kalich. Kvete od května do června. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Tento nádherný hvozdík je v Červeném seznamu hodnocen jako silně ohrožený druh naší květeny (C2r), zákonem je však chráněn jako druh kriticky ohrožený (§1).
Poznámka: Pozoruhodná záležitost se vztahuje k chromozomovým počtům udávaným Kovandou, který tento druh popsal. Kovanda uváděl, že v rámci endemického hvozdíku moravského existují dvě ploidní úrovně (tetraploidi a hexaploidi), kteří se vyskytují i na společných lokalitách. V nedávné době se ukázalo, že to není pravda, a že si navíc Kovanda vymýšlel chromozomové počty a cytotypově smíšené populace i u dalších jím zpracovávaných endemických taxonů (zvonek jemný – Campanula gentilis, jeřáb krasový – Sorbus eximia).
Dianthus moravicus
Fotografováno od 12. 5. do 21. 5. 2003 a 25. 5. 2004 (Znojemsko, okolí Moravského Krumlova).