Zobrazit místo Baleárská provincie na větší mapě

Skupina ostrovů (Menorca, Mallorca, Ibiza a několik menších) na západě Středozemní oblasti je budována horninami devonského až křídového stáří, které doplňují mladší sedimenty. Klima je mediteránní, tedy s mírnými vlhkými zimami a teplým suchým létem, ale vliv moře poněkud otupuje teplotní extrémy.
Baleárská provincie
Vegetaci Baleárských ostrovů tvoří v nejnižších polohách stálezelené porosty s rohovníkem (Ceratonia siliqua), pryšcem Euphorbia dendroides a palmou žumarou (Chamaerops humilis). Výše jsou lesy s borovicí Pinus halepensis a stálezeleným dubem cesmínovitým (Quercus ilex), v nichž se vyskytuje např. brambořík Cyclamen balearicum a pivoňka Paeonia cambessedesii. Na sekundárně odlesněných místech je křovitá vegetace (garrigue) s rozmarýnem (Rosmarinus officinalis) a vřesovcem Erica multiflora. Velmi zajímavá je vegetace na vápencových skalách, která soustřeďuje největší počet zdejších endemitů, k nimž náleží např. Astragalus balearicus, Brassica balearica a Sibthorpia africana.
Baleárská provincie
Ve flóře lze identifikovat asi 50 endemických taxonů na úrovni druhu nebo poddruhu; uvažovalo se o jednom endemickém rodu (Naufraga z čeledi Apiaceae), ale ten byl zjištěn i na Korsice. Vztahy zdejší flóry směřují jednak k Iberské provincii na kontinentě, jednak k Ligursko-tyrhénské provincii, zejména jsou zde jasné vazby ke Korsice a Sardínii.
Provincie je málo vyhraněná a o oprávněnosti jejího vymezení (resp. o přiřazení k některé z výše jmenovaných) lze diskutovat.
Baleárská provincie
Ochrana rostlin v provincii:

Květenu Baleárské provincie na BOTANY.cz zastupují například:

Sousedící floristické provincie:

Baleárská provincie
Fotografoval Mário Duchoň.