Syn.: Ranunculus hornschuchii Hoppe, Ranunculus oreophilus M. Bieb., Ranunculus villarsii auct. non DC.: G. Reuss, B. Kotula, Sagorski et Gus. Schneid.
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Ranunculus breyninus
Rozšírenie: Európsky druh. Vyskytuje sa v Alpách, Karpatoch, Apeninách a v pohoriach Balkánskeho polostrova. Rozšírenie nie je úplne jasné, čo vyplýva z chápania druhu. Ranunculus villarsii (synonymum R. breyninus) je niektorými botanikmi chápaný ako samostatný druh rastúci v Alpách.
V ČR nerastie. V SR sa vyskytuje v Západných Karpatoch – od Bielych Karpát na západe cez Strážovské vrchy, Veľkú a Malú Fatru, Chočské vrchy, Západné, Belianske a Nízke Tatry až po Pieniny, Dreveník a Bukovské vrchy na východe.
Ekológia: Vyskytuje sa na trávnatých aj kamenitých holiach, nepohyblivých, zarastených sutinách, v štrbinách skál v podhorskom až alpínskom stupni. Vyhľadáva vápencové, kamenité, plytké, zásadité pôdy. V nižších polohách rastie na otvorených stanovištiach.
Ranunculus breyninus
Opis: Trváca, 5–30 cm vysoká rastlina. Podzemok tenký, chlpatý. Byľ priama, ± nerozkonárená. Prízemné listy pritlačene páperisté, listová stopka dlhá, dole úzko pošvatá, čepeľ spočiatku skolená, v obryse ± okrúhla, 3-segmentová, segmenty široko obrátene klinovité, vpredu viac-menej uťaté, ostro zubaté, byľové listy sediace, 2–5-segmentové, segmenty úzko kopijovité. Kvety po 1–8, 12–25 mm v priemere, miskovité, stopky oblé, pritlačene chlpaté, kvetné lôžko celé chlpaté, kališné lístky kopijovité, odstávajúco chlpaté, lupienky 8–15 mm, ± vykrojené, zo začiatku svetlo, neskôr sýtožlté. Nažiek 35–70, zobáčik krátky, pritlačený. Kvitne od (mája) júna do júla.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vyskytuje, nie je to druh príliš ohrozený ľudskými aktivitami. Bodové ohrozenie mikropopulácií môže predstavovať pohyb turistov v prírodnom prostredí a s ňou spojená erózia a zošľap. Nie je zaradený medzi ohrozené ani zákonom chránené druhy.
Poznámka: V čase kvitnutia nápadný druh, v prípade početných populácií sfarbujúci vápencové stráne do žlta.
Ranunculus breyninusRanunculus breyninus
Ranunculus breyninusRanunculus breyninus
Foto: 11. 6. 2006 (Slovensko, Chočské vrchy).