Syn.: Ranunculus ophioglossifolius subsp. fontanus (C. Presl) Hayek
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Ranunculus fontanus

Rozšíření: Jiho- a jihovýchodoevropský horský druh, roste v jižní Itálii a na Balkáně od Chorvatska až do Bulharska a Řecka. Výskyt na Korsice je nejistý.

Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké a bahnité louky a mokřady podél drobných vodních toků. Vystupuje až do nadmořské výšky 2000 m.

Popis: Drobná jednoletá až vytrvalá bylina vysoká 5–25 cm; lodyhy jsou poléhavé až plazivé, v uzlinách kořenující. Listy jsou střídavé, řapíkaté, kopinaté až široce vejčité, celokrajné, vyšší obvykle s 2–3 krátkými zoubky. Květy jsou koncové nebo úžlabní, obvykle jednotlivé, 5–6 mm v průměru; květní stopky jsou lysé; kališní lístky jsou o něco kratší než koruna; korunní lístky jsou žluté; tyčinek je mnoho; plodolisty jsou volné. Nažky jsou 1–1,5 mm dlouhé, lysé.

Ohrožení a ochrana: V Červené knize Bulharska je hodnocen jako ohrožený (EN – endangered), zákonem chráněným druhem je ve Francii, je uveden také v soupisu přísně chráněných druhů v Bernské úmluvě. Důvodem je fragmentární výskyt a vazba na velmi ohrožené typy stanovišť.

Ranunculus fontanus
Ranunculus fontanus

Fotografoval Josef Kučera, dne 6. 7. 2006 (Bulharsko, pohoří Pirin, okolí Jane Sandanski).