Syn.: Hecatonia alpestris Schur, Leuconoe alpestris Fourr.
Česká jména: pryskyřník podhorní (Sloboda 1852), pryskyřník alpský (Dostál 1950), pryskyřník vysokohorský (Dostál 1989), pryskyřník alpský (Mareček 2001)
Slovenská jména: pryskyřník podholní (Reuss 1853), iskerník alpský (Dostál 1950), iskerník alpínsky (Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Ranunculus alpestris
Rozšíření: Druh hor střední a jižní Evropy – Pyreneje, Jura, Apeniny, Alpy, Karpaty. U nás neroste, na Slovensku se vyskytuje v Malé Fatře, Chočských vrších, Tatrách a Muráňské planině.
Ekologie: Roste na skalách a sutích, na sněhových výležiskách, na vápenci i silikátu, v pásmu od hor až do alpínského stupně. Kvete od května do srpna.
Ranunculus alpestris
Popis: Vytrvalá bylina, 5–12 cm vysoká. Lodyha je přímá, lysá, rýhovaná, přízemní listy krátce řapíkaté, v obrysu okrouhlé nebo ledvinité, 3–5laločné, lodyžní listy nápadně odlišné od přízemních, podlouhlé, čárkovité. Květy po 2–3, 20–25 mm v průměru, korunní lístky bílé. Plodem je kulovitá nažka se zobánkem.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku patří z hlediska ohrožení k méně dotčeným druhům (LC), je zde také zákonem chráněným druhem. Zákonné ochrany se mu dostává i v Itálii a Švýcarsku.
Ranunculus alpestrisRanunculus alpestris
Ranunculus alpestris
Fotografováno dne 14. 6. 2004 (Slovensko, Malá Fatra, Veľký Kriváň).