Syn.: Ranunculus scutatus Waldst. et Kit.
České mená: pryskyřník ledvinitý (Presl 1846, Sloboda 1852, Dostál 1950, Dostál 1989, Mareček 2001)
Slovenské mená: pryskyřník štítovitý (Reuss 1853), iskerník okrúhlolistý (Dostál 1950), iskerník obličkolistý (Marhold-Hindák 1998)
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Ranunculus thora
Rozšírenie: Európsky druh. Vyskytuje sa v Pyrenejách, Apeninách, celých Alpách, Dinaridoch a v Karpatoch.
V ČR nerastie. Na Slovensku je výskyt druhu obmedzený iba na Západné (Červené vrchy), Vysoké (veľmi vzácne) a Belianske Tatry, kde je relatívne hojný.
Ekológia: Vyskytuje sa na trávnatých aj kamenitých vysokohorských holiach, na zarastených skalách a sutinách na vápencovom a dolomitovom podloží, veľmi vzácne aj na mylonitoch v subalpínskom až alpínskom, vzácne splavený v horskom stupni. Vyžaduje zásadité, humózne a kamenité pôdy. Kvitne v máji až júli.
Ranunculus thora
Opis: Trváca, 5–30 cm vysoká, holá rastlina s krátkym podzemkom. Byľ priama, na báze hnedo šupinatá, zvyčajne nerozkonárená, do 1/2 bezlistá. Prízemné listy dlho stopkaté, dolný byľový list ± sediaci, holý, okrúhlo obličkovitý, nedelený, vrúbkovane pílkovitý, vyšši byľový list kopijovitý, niekedy 3-laločný. Kvety zvyčajne jednotlivé, dlho stopkaté, až 20 mm v priemere, kališné lístky vajcovité, holé, lupienky vajcovité, žlté. Plod je holá, 3–4 mm dlhá nažka s 1,5–2 mm dlhým, háčikovitým až stočeným zobáčikom.
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vyskytuje nie je to druh príliš ohrozený ľudskými aktivitami. Všetky známe slovenské lokality sa nachádzajú na území Tatranského národného parku, navyše v prírodných rezerváciách s najvyšším stupňom ochrany. V Červenom zozname SR je zaradený medzi potencionálne ohrozené druhy (NT) a je zákonom chránený.
Poznámka: Karpatské rastliny sú považované za endemickú varietu Ranunculus thora var. carpaticus Schur (iskerník obličkolistý karpatský).
Ranunculus thoraRanunculus thora
Ranunculus thora
Foto: 25. 6. 2005 a 11. 7. 2006 (Slovensko, Belianske Tatry).