Syn.: Ranunculus meyerianus Rupr., Ranunculus pseudoparviflorus H. Lév.
České mená: pryskyřník mnohokvětý (Dostál 1950, Danihelka 2012)
Slovenské mená: iskerník mnohokvetý (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité

Ranunculus polyanthemos

Rozšírenie: Eurázijský druh rozšírený v celej Európe okrem Iberského polostrova a Britských ostrovov, na sever zasahuje po južnú Škandináviu a smerom na východ až na Sibír a do centrálnej Ázie. V ČR roztrúsene, na južnej a východnej Morave hojnejšie. Na Slovensku roztrúsene až hojne na celom území, vzácnejšie vo flyšových oblastiach a vyšších polohách Karpát.

Ekológia: Rastie na rôznych, suchších substrátoch (hojnejšie na karbonátoch) ako súčasť trávnatých spoločenstiev, ale aj svetlých dubín a dubohrabín, ďalej v krovinách, borovicových lesoch, vzácne v bučinách, prípadne svetlých smrečinách a travinobylinných spoločenstvách subalpínskeho stupňa. Kvitne v máji až júli.

Ranunculus polyanthemos

Opis: Trváca bylina s krátkym podzemkom a priamou, 20–60 cm vysokou, rozkonárenou, v dolnej časti odstávajúco chlpatou byľou. Prízemné listy sú dlho stopkaté, odstávajúco hrdzavo chlpaté, hlboko dlaňovito 5-dielne až strihané, segmenty delené na kopijovité až čiarkovité úkrojky. Byľové listy podobné, len postupne jednoduchšie a s kratšími stopkami. Kvetné lôžko štetinaté, kvety 1,5–2,5 cm v priemere, kališné lístky pritisnuté ku korune, zvonka chlpaté. Korunné lupienky asi 2-krát dlhšie než kališné lístky, zlatožlté. Plodom sú 3–5 mm dlhé, holé nažky v čase zrelosti s výrazným, hákovito zahnutým zobáčikom.

Ranunculus polyanthemos
Ranunculus polyanthemos
Ranunculus polyanthemos

Foto: 9. 6. 2009 (Slovensko, Strážovské vrchy, Nitrianske Rudno).