Syn.: Ranunculus auricomus var. fallax Wimm. et Grab., Ranunculus megacarpus W. Koch
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Ranunculus fallax

Rozšíření: Střední a východní Evropa, rozšíření je nedokonale známé. U nás roste roztroušeně od nížin do pahorkatin.

Ekologie: Roste ve světlých listnatých lesích a na loukách.

Popis: Vytrvalá bylina vysoká 20–40 cm, lodyha je přímá, větvená, s lodyžními listy přeměněnými na zdánlivé přesleny úzkých, obkopinatých, celokrajných nebo na konci zubatých úkrojků. Přízemní listy jsou lodyžním zcela nepodobné, nejčastěji v počtu 2–5, jsou dlouze řapíkaté, ledvinité až okrouhlé, vždy 1–2 celistvé, zbylé pak různě, ale hluboce členěné (více než do poloviny čepele). Kališní lístky jsou přitisklé ke korunním, chlupaté, koruna je žlutá, někdy nepravidelně vyvinutá. Lůžko je lysé, nažky jsou chlupaté. Kvete od dubna do května.

Poznámka: Pryskyřník mnohotvárný patří do agregátu pryskyřníku zlatožlutého (Ranunculus auricomus), který na našem území dosud nebyl podrobně zkoumán. Jedná se o soubor pohlavně a nepohlavně (apomikticky) rozmnožovaných populací, obvykle rozlišovaných ve velké množství drobných druhů, které se dále řadí do skupin podle morfologické a genetické příbuznosti. Z ČR je uváděno nejméně šest takových podjednotek nejasné taxonomické hodnoty s množstvím přechodných typů. Jsou to tyto skupiny: Ranunculus cassubicus, Ranunculus auricomus, Ranunculus fallax, Ranunculus puberulus, Ranunculus stricticaulis, Ranunculus indecorus. Není však jasné, které z nich se na našem území skutečně vyskytují. Nyní je na našem území s jistotou potvrzen pouze výskyt druhů ze skupin R. auricomus a R. fallax.

Ohrožení a ochrana: Skupina pryskyřníku mnohotvárného se řadí mezi nedostatečně prostudované taxony naší květeny (C4b).

Ranunculus fallaxRanunculus fallax
Ranunculus fallax

Fotografováno dne 13. 4. 2008 (Česko, Čechy, NPR Koda).