Syn.: Buschia lateriflora (DC.) Ovczin, Ranunculus nodiflorus auct. non L.: G. Reuss, Neilr.
Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Ranunculus lateriflorus
Rozšírenie: Druh s euroázijským, kontinentálnym areálom. Rozšírenie siaha od severozápadnej Afriky cez Pyrenejský polostrov a Francúzsko, Apeninský a Balkánsky polostrov po strednú a východnú Európu, odkiaľ zasahuje na Krym, južné Zakaukazsko až do západnej Sibíri. Na juhu zasahuje do Anatólie, Sýrie a cez Blízky východ až do Strednej Ázie.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku, kadiaľ prechádza severná hranica areálu, bol historicky vzácne rozšírený na Záhorskej a v Podunajskej nížine. V súčasnosti je tu nezvestný. Najviac lokalít sa zachovalo na východe republiky, na Východoslovenskej nížine (viac ako 10 lokalít). Početnosť populácií každoročne kolíše v závislosti od vonkajších podmienok.
Ekológia: Iskerník bočnokvetý sa vyskytuje v teplých nížinách, na vlhkých, periodicky na jar zaplavovaných miestach, v lete vysychajúcich, v depresiách, priekopách, mierne zasolených bahnitých pôdach. Často v depresiách uprostred polí alebo na pasienkoch. Kvitne v máji až júni.
Ranunculus lateriflorus
Opis: Jednoročná rastlina vysoká 5–20(–30) cm s bohato rozkonárenou byľou. Dolné listy sú dlho stopkaté, elipsovité, na báze široko klinovité, oddialene vrúbkované, byľové listy krátko stopkaté, horné sediace, podlhovasto kopijovité, celistvookrajové. Kvety sediace v pazuchách horných listov sú drobné, s priemerom 3 mm. Kalich holý, žltý, lupienky žlté, lyžicovité. Plodom je bradavičnatá nažka, zúžená do kopijovitého, háčikovitého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Ide o veľmi ohrozený druh. Mnohé lokality zanikli rozsiahlymi melioračnými úpravami v poľnohospodárskych oblastiach, rozorávaním alebo vysušovaním a intenzifikáciou pasienkov. V klimaticky priaznivých rokoch (hojnosť jarných zrážok) sa vyskytuje najčastejšie už iba na sekundárnych stanovištiach, v periodicky zaplavovaných depresiách na poliach. Na Slovensku je zaradený medzi zákonom chránené (§), zraniteľné druhy (VU). Chráneným druhom je tiež vo Francúzsku.
Poznámka: V strednej Európe silne ustupujúci, ohrozený druh.
Ranunculus lateriflorusRanunculus lateriflorus
Ranunculus lateriflorus
Foto: 18. 5. 2005 (Slovensko, Východoslovenská nížina) a 18. 5. 2008 (Srbsko, Gornje Podunavlje).