Syn.: Ranunculus montanus auct. non Willd.
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité
Ranunculus pseudomontanus

Ranunculus pseudomontanus

Rozšíření: Hory východní části střední a jihovýchodní Evropy – Karpaty, hory Balkánského poloostrova. U nás neroste, nejblíže se s ním můžeme setkat na slovenské Fatře, v Tatrách a na Muránské planině.
Ekologie: Druh roste na vysokohorských zpevněných sutích, drolinách, kamenitých holích a sněhových vyležiškách, převážně na žule.
Popis: Vytrvalá bylina, 5–20 cm vysoká, lodyha vystoupavá až přímá, nevětvená, přízemní listy řapíkaté, 5dílné až 5sečné, lodyžní listy přisedlé, se 2–5 čárkovitými úkrojky, květy jednotlivé nebo po 2–3 na koncích lodyh. Plodem je lysá nažka s krátkým háčkovitým zobánkem. Druh je poměrně variabilní, odlišnosti se projevují především ve tvaru lístků a odění lodyh.
Ohrožení a ochrana: Pryskyřník pohorský je na Slovensku z hlediska ohrožení hodnocen jako méně dotčený druh (LC).
Ranunculus pseudomontanus
Fotografováno dne 14. 6. 2004 (Slovensko, Malá Fatra).