Čeľaď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité / iskerníkovité
Ranunculus pygmaeus
Rozšírenie: Arkticko-alpínsky druh. Vyskytuje sa v Severnej Amerike, na kanadských arktických ostrovoch (tu v subsp. sabinei), v Grónsku, na ostrove Jan Mayen, na Islande, Faerských ostrovoch, Špicbergoch. V Európe je bežný v Škandinávii, vzácne v Alpách a veľmi vzácne v Západných Karpatoch. Smerom na východ sa vyskytuje v severnej časti Ruska, odkiaľ zasahuje severom Ázie až na Ďaleký východ. Izolovaný výskyt je v Himalájach.
V ČR nerastie. V SR na viacerých lokalitách vo Vysokých Tatrách a veľmi vzácne (na jedinej lokalite) v Západných Tatrách, kde bol objavený iba pred niekoľkými rokmi.
Ekológia: Iskerník trpasličí sa v našich podmienkach vyskytuje v alpínskom (veľmi vzácne splavený v subalpínskom stupni), až po najvyššie polohy Vysokých Tatier. Vyskytuje sa v snehových výležiskách s dlho pretrvávajúcou snehovou pokrývkou, občas aj vo vlhkých, zatienených skalných štrbinách a na sutinách. Vyžaduje trvalé vlhké, nekarbonátové pôdy bohaté na humus. Kvitne od júla do augusta.
Ranunculus pygmaeus
Opis: Trváca,1– 5(–15) cm vysoká rastlina s hľuznatým podzemkom. Byľ priama alebo vystúpavá, 1-kvetá. Prízemné listy dlho stopkaté, pošva široko belavo suchoblanitá, čepeľ v obryse okrúhlo obličkovitá, 3–5-laločnatá, holá, 5–15 mm v priemere, byľové listy 2, sediace, dolný dlaňovito 3–5 zárezový na kopijovité úkrojky, horný obrátene vajcovitý alebo 3-laločný. Kvety 5–10 mm v priemere, kvetné lôžko vyklenuté, kalich tenko blanitý, koruna svetložltá. Plod je krídlato obrúbená nažka s krátkym zobáčikom.
Ranunculus pygmaeusRanunculus pygmaeus
Ranunculus pygmaeus
Ohrozenie a ochrana: Vzhľadom na biotopy, v ktorých sa vyskytuje, nie je to druh priamo ohrozený ľudskými aktivitami. Bodové ohrozenie mikropopulácií môže predstavovať vysokohorská turistika a s ňou spojená erózia a zošľap. Viaceré populácie v Tatrách sú veľmi málopočetné a počet jedincov v niektorých prípadoch na lokalitách klesá. Na Slovensku je iskerník trpasličí zákonom chránený druh, v červenom zozname SR je zaradený do kategórie ohrozených druhov (EN) a je tiež zaradený v Červenej knihe vyšších rastlín SR a ČR.
Poznámka: Jedna z najvzácnejších rastlín Tatier, významný glaciálny relikt v stredoeurópskej flóre.
Ranunculus pygmaeus
Foto: 6. 7. 2010 (Grónsko, Ilulissat).