Syn.: Saxifraga opposififolia L. subsp. arcto-alpina Br.-Bl. in Hegi, Antiphylla oppositifolia (L.) Fourr., Evaiezoa oppositifolia (L.) Raf.
Česká jména: lomikamen vstřícnolistý (Presl 1819, Sloboda 1852), lomikámen vstříčnolistý (Opiz 1852), lomikámen vstřícnolistý (Dostál 1950, Dostál 1989, Kubát 2002)
Slovenská jména: lomikam vstřičnolistý (Reuss 1853), lomikameň protistojnolistý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Saxifragaceae Juss. – lomikamenovité
Saxifraga oppositifolia
Rozšíření: Cirkumpolární arkticko-alpinský druh, hlavní výskyt v arktickém a subarktickém pásu Eurasie i Severní Ameriky, jižněji se objevuje pouze v horách – Jura, Alpy, Pyreneje, Apeniny, hory Balkánu, Karpaty, Skalisté hory. V rámci tohoto rozlehlého areálu se vyskytuje v několika poddruzích. U nás roste velice vzácně jen v Krkonoších, na Slovensku je častější (Malá i Velká Fatra, Západní a Belianské Tatry).
Ekologie: Roste na skalách a zpevněných sutích, ve skalních štěrbinách, na půdách vlhkých, často vápenatých, v alpínském pásmu (v Alpách až do výšky 3 800 m n. m.).
Popis: Vytrvalá stálezelená bylina vytvářející ploché trsy, které jsou složeny z dlouhých plazivých výběžků a krátkých vzpřímených větví. Listy vstřícné, křižmostojné, přisedlé, obvejčité, dužnaté, ve vrcholové části brvité, většinou s jednou (výjimečně 3) jamkou vylučující uhličitan vápenatý. Květonosné lodyhy krátké, jen 1-4 cm vysoké, vystoupavé, hustě olistěné, jednokvěté. Korunní plátky obvejčité, 3krát delší než načervenalý kalich, nejdřív jsou červené, později fialové až namodralé. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Lomikámen vstřícnolistý je hodnocen jako kriticky ohrožený druh naší květeny (C1r), zákonem je chráněn v kategorii silně ohrožených (§2), na Slovensku chráněn není, je zařazen k druhům méně dotčeným (LC). Zákonem je tento lomikámen chráněn i v Rakousku, Itálii, Německu a Švýcarsku.
Poznámka: Pěstuje se také v kultuře, zde se však většinou setkáváme s kultivary, které se odlišují od botanického druhu většími a navíc často také odlišně zbarvenými květy. Kultivary se pěstují snáze než původní druh.
Saxifraga oppositifoliaSaxifraga oppositifolia
Saxifraga oppositifolia
Fotografováno dne 22. 6. 2005 (Itálie, Dolomity, Monte Cristallo, Rifugio Lorenzi).