Syn.: Viola pubinervis Rehmann et Woł., Viola scanica Fr., Viola suecica Fr.
Čeľaď: Violaceae Batsch – violkovité / fialkovité
Viola epipsila
Rozšírenie: Centrum rozšírenia druhu je Európa, v poddruhu V. e. subsp. repens tiež Severná Amerika a severovýchodná Ázia. V Európe sa vyskytuje súvisle iba v Škandinávii na juh po Dánsko a južné pobrežie Baltického mora (severné Nemecko, Poľsko, Pobaltské republiky). Na východ zasahuje európskou časťou Ruska až za Ural do západnej Sibíri. Na juh od súvislého areálu sú izolované lokality v strednej Európe, je udávaná z Álp, Českého masívu, Západných a Južných Karpát. Izolovaný výskyt je na Islande.
V Českej republike sú historické údaje z niekoľkých lokalít (okolie Plzne, južné Čechy) a z Moravy. V SR zo Záhorskej nížiny, okolia Bratislavy, Brezna a z podhoria Tatier. Podľa najnovších názorov sa v ČR vôbec nevyskytovala, všetky údaje boli založené na zámene s fialkou močiarnou. Na Slovensku je jediná s istotou potvrdená lokalita neďaleko Spišskej Belej.
Ekológia: Fialka dvojlistá sa v stredoeurópskych podmienkach vyskytuje v nížinách až podhorskom stupni v slatinných jelšinách a na rašeliniskách, na mokrých, rašelinných pôdach. Kvitne v máji.
Viola epipsila
Opis: Trváca rastlina, kvetonosná byľ je vysoká 15(–20) cm. Podzemok tenký, vždy dvojlistý. Listy srdcovito okrúhle až obličkovité, o málo dlhšie ako širšie, ± končisté, dlhé až okolo 10 cm, na rube roztrúsene chlpaté. Listence v hornej 1/3(–1/4) časti kvetonosnej byle. Koruna bledofialová, 15–20 mm dlhá, ostroha 2–3× dlhšia ako prívesky korunných lístkov.
Ohrozenie a ochrana: Mimo svojho súvislého areálu mimoriadne vzácny druh. Ohrozenie je rovnaké ako pri všetkých druhov viazaných svojim výskytom na lokality s vysokou hladinou podzemnej vody – odvodnenie, ťažba rašeliny, intenzifikácia poľnohospodárstva. Jediná v súčasnosti potvrdená lokalita na Slovensku je ohrozená splachom syntetických hnojív z bezprostredne ležiacich poľnohospodársky využívaných pozemkov a tiež vzácnosťou (niekoľko desiatok rastlín na malej ploche). Na Slovensku je táto fialka zaradená medzi kriticky ohrozené (CR) a zákonom chránené druhy. V ČR je v kategórii nejasné prípady vyhynutých druhov (A3).
Poznámka: Jedna z najvzácnejších rastlín Slovenska. Jej jediná známa lokalita bola publikovaná iba v roku 2002.
Viola epipsilaViola epipsila
Viola epipsila
Foto: 10. 5. 2005 (Slovensko, Spišská kotlina).