Syn.: Batrachium bachii Wirtg. ex F. Schultz, Batrachium fluitans (Lam.) Wimmer, Batrachium peucedanifolium Dumort., Batrachium pumilum Nyman
Česká jména: lakušník říční (Presl 1846)
Slovenská jména: močiarka riečna (Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Ranunculaceae Juss. – pryskyřníkovité

Batrachium fluitans

Rozšíření: Západní a střední Evropa, severní Itálie, sekundárně i Kanárské ostrovy. V ČR ve většině českých řek, v některých řekách na severní a střední Moravě, v termofytiku nebo mezofytiku.

Ekologie: Tekoucí vody řek nebo větších potoků, zvláště na dně s hrubým štěrkem a valouny. Rozsáhlé porosty tvoří v prudčeji tekoucí vodě pod jezy nebo v náhonech. Roste od mělkých vod až po hloubky kolem 3 m. Ke kvalitě vody je poměrně tolerantní.

Ranunculus fluitans

Popis: Vytrvalé rostliny až s 6 m dlouhou lodyhou. Nevětvená nebo jednoduše větvená, s lodyžními články až 30 cm dlouhými. Listy jsou niťovité, úkrojky nejvýš 4× vidličnatě až trojeně větvené. Délka listů 8–25 cm. Lupenité listy vždy chybějí. Květy na stopkách obvykle kratších než listy. Kališní lístky 4–6,5 mm dlouhé a odstávající od koruny. Korunních lístků 5–13, široce obvejčité, dlouhé 7–15 mm. Květní lůžko řídce chlupaté až lysé. Tyčinky menší než pestíky. Plody nebyly u nás pozorovány, pravděpodobně se rozmnožuje pouze vegetativně.

Ohrožení a ochrana: Lakušník vzplývavý patří k vzácnějším druhům naší květeny vyžadujícím další pozornost (C4a), na sousedním Slovensku je hodnocen jako druh nedostatečně dokumentovaný (DD), je zde zároveň chráněn zákonem.

Poznámka: K problému rodového pojetí viz poznámka u druhu Ranunculus aquatilis.

Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans
Ranunculus fluitans

Fotografováno dne 30. 8. 2009 (Česko, Čechy, Chrudimka u Klokočova).