František Hrobař se narodil 2. června 1893 v Kostelecké Lhotě na Rychnovsku, zemřel 19. října 1985 v Jindřichově Hradci. Český přírodovědec, botanik a ornitolog.

František Hrobař

Vystudoval reálku a pak učitelský kurz v Praze. Učil na několika školách na Rychnovsku (Kostelecká Lhota, Solnice, Klášterec nad Orlicí, Vamberk, Sopotnice). V okolí těchto působišť se věnoval botanice a ochraně přírody. Je autorem Květeny Kostelecka a Rychnovska (vlastním nákladem 1931) a dvou publikací o památných stromech (Staré a památné stromy na Rychnovsku n. Kněžnou, Staré a památné stromy na Žambersku, Králicku a Rokytnicku v Orlických horách). V nich sepsal a navrhl k ochraně několik stovek stromů.
Jeho bibliografie obsahuje 80 botanických, ochranářských i učitelských článků do různých časopisů, včetně rukopisů.
V roce 1953 se přestěhoval do Jindřichova Hradce, kde také botanizoval a učinil řadu významných nálezů.
Kromě botaniky se zajímal také o ornitologii. O ptácích publikoval několik článků, ten nejvýznamnější spolu s B. Kinským Ptactvo na Kostelecku, Rychnovsku a Žambersku.
Byl prvním konzervátorem ochrany přírody v rychnovském okrese. Zasloužil se o zřízení ptačí rezervace v kosteleckém parku i o ochranu Zámělského borku. Nemůžeme zapomenout ani na ochranu stromů. Na Rychnovsku dosáhl ochrany 53 druhů rostlin, a to v době, která předbíhala podobnou celostátní vyhláškou o dvacet let.
František HrobařFrantišek Hrobař