August Carl Joseph Corda se narodil dne 15. 11. 1809 v Liberci (Reichenberg), zemřel v září 1849 neznámo kde v Mexickém zálivu. Český botanik, mykolog.

Byl vychováván babičkou, po její smrti v roce 1819 dva roky žil v cizí rodině, pak se dostal ke strýci do Prahy a mohl studovat, zajímal se o fyziku, chemii, mineralogii a botaniku (prof. Tausch). V roce 1827 si našel zaměstnání v chemické továrně v Praze, později se vrátil ke studiu medicíny na pražské universitě. Během epidemie cholery pracoval v nemocnici. Pak postupně provozoval lékařskou praxi v Rokycanech, Liberci, Mimoni a dalších městech. Přátelil se s botanikem Kurtem Sprengelem a dopisoval si s Alexandrem von Humboldtem a dalšími přírodovědci. To ho přivedlo ke studiu botaniky. Od roku 1835 až do své smrti působil jako kustod botanických sbírek v Národním muzeu. Na podnět Kašpara Šternberga se začal zabývat mikroskopickými houbami, vydal Icones Fungorum hucusque cognitorum (1837–54, 6 svazků, 64 tabulí vlastnoručně kreslených), Pracht- flora europäischer Schimmelbildungen (1839), Anleitung zum Studium der Mycologie (1842). Popsal mnoho rodů, např. Stachybotrys, Peronospora, Melanospora. Zabýval se také paleontologií, napsal Beiträge zur Flora der Vorwelt (1845, 60 ilustračních tabulí). Za finanční podpory knížete Colloredo-Mansfelda se vypravil na přírodovědnou cestu do Severní Ameriky, měl sbírat rostliny především v Texasu. Dne 6. 11. 1848 odjel z Brém do New Orleans. Poslední dopis odeslal 28. 8. 1849. Na brémské lodi Victoria plul se sbírkami domů, loď zmizela v polovině září 1849 někde v Karibském moři.

V botanické literatuře se používá celé jméno CORDA. Na jeho počest byly pojmenovány vymřelé semenné rostliny období permu Cordaites.
Icones Fungorum hucusque Cognitorum