Johann Christian Neumann se narodil dne 19. dubna 1784 v severočeském Jiříkově, zemřel 8. května 1855 v Jihlavě. Byl zahradním ředitelem několika zámeckých zahrad, pro nás je jistě nejzajímavější jeho působení v zámecké botanické zahradě na Hluboši.

Gymnázium navštěvoval v Plzni, v roce 1802 odešel do Prahy studovat medicínu. Záhy se však začal více zabývat přírodními vědami, společně s F. M. Opizem a I. F. Tauschem navštěvoval přednášky J. Novodvorského. S oběma těmito přáteli podnikali výpravy do okolí Prahy, při nichž sbírali rostliny.
Po doporučení J. E. Pohla se stal zahradním ředitelem zámecké botanické zahrady na Hluboši, odkud v roce 1819 odešel na stejný post k baronu Leibnitzovi do saského Friedersdorfu (v Sasku se seznámil i s významným botanikem Heinrichem G. L. Reichenbachem), v roce 1840 zas do severočeské Malé Skály (Kleinskal). V roce 1849 se usadil v Jihlavě, kde však na podzim roku 1851 vážně onemocněl. Soupis jeho herbáře proto vytvořil Heinrich Wilhelm Reichardt – představil jej v článku Verzeichniss aller von Herrn J. Ch. Neumann in Böhmen gesammelten Pflanzen, který vyšel v Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien v roce 1854. Herbář čítal 853 taxonů, údaje se týkaly především severních Čech, nejčastěji Neumann botanizoval v okolí Jiříkova, Malé Skály, Mikulášovic, Rumburka či Šluknova. Ve své době vzbuzovaly značný zájem některé jeho floristické nálezy, bylo tomu tak např. u puchýřky útlé (Coleanthus subtilis) u Oseka na Plzeňsku, pampelišky besarabské (Taraxacum bessarabicum) v Sulejovicích u Lovosic, popelivky sibiřské (Ligularia sibirica, společně s F. A. Fischerem) u Jestřebí nebo třezalky sličné (Hypericum elegans) u Lovosic. Zajímal se rovněž o ostružiníky (Rubus) a mechorosty.

Reichenbach v roce 1832 popsal jím u Benátek nad Jizerou nalezenou mochnu a na jeho počest ji pojmenoval Potentilla neumanniana (patří do skupiny Potentilla verna), F. M. Opiz jej uctil jménem Plantago neumannii. Jako ředitel zámeckých zahrad přispěl k introdukci mnoha nových druhů, především severoamerických, Tausch některým z nich přiřadil jeho jméno také (Aronia neumanniana, Ceanothus neumannii, Pyrus neumanniana).

Hluboš