Josef Zahradník se narodil 15. října 1853 v Batelově, zemřel 17. října 1907 v Uherském Hradišti. Středoškolský profesor, ředitel gymnázia v Kroměříži, později v Uherském Hradišti, autor botanického klíče.

Zahradník

První vydání této knihy vyšlo v roce 1893 v Kroměříži a její titul zněl Analytické tabulky k určování cévnatých rostlin města Kroměříže i dalšího okolí. Práce obsahovala 956 druhů rostlin planých a 459 druhů rostlin pěstovaných, ilustrace tvořilo 55 obrazců s 454 figurami. Kniha měla sloužit především potřebám středních škol na Kroměřížsku, i když autor sám v předmluvě uvedl, že pojaty v ní také rostliny mimo hranice „okolí“ kroměřížského rostoucí. Tento klíč měl patrně značný ohlas, byl vyznamenán cenou Svatoboru, tedy tehdejšího spolku na podporu českých spisovatelů (založen roku 1862).
Druhé rozšířené vydání s názvem Analytické tabulky k určování nejdůležitějších rostlin cévnatých, samorostlých i pěstovaných vyšlo v roce 1896 u L. R. Kráčelíka v Uherském Hradišti, obsahovalo 65 obrazců o 500 figurách. Zahradník v předmluvě k 2. vydání vysvětluje rozšíření klíče následovně: Přání v předmluvě k prvnímu vydání projevené, aby práce tato i mimo hranice okolí kroměřížského půdy nabyla, vyplnilo se nad očekávání rychle, takže nastala potřeba rozšířiti program její v novém vydání tou měrou, aby se jí po všech vlastech českomoravských s prospěchem užíti dalo. Proto zvýšen počet druhů sem pojatých a vzat při tom jmenovitě zřetel k rostlinám pěstovaným u větší ještě míře, než ve vydání prvém. Z uvedených pěstovaných rostlin jmenujme alespoň ty nejzajímavější, například palmy (Phoenix dactylifera, Chamaerops humilis, Latania borbonica) a kaktusy (Cereus grandiflorus, Echinocactus tortuosus, Melocactus communis, Opuntia coccinilifera), dále druhy Monstera deliciosa, Araucaria excelsa, Canna indica, Dahlia variabilis, Scilla maritima, Pancratium maritimum aj. Zahradník obvykle v textu vysvětluje, kde je možné se s těmito exotickými rostlinami u nás setkat – palmy se v létě objevují před skleníky, kaktusy za okny, jiné rostliny se pěstují ve sklenících a v zahradách apod.
Třetí vydání knihy vyšlo v roce 1902 také v Uherském Hradišti.
ZahradníkZahradník