Ignaz Friedrich Tausch se narodil dne 29. ledna 1793 na zámku Udrči u Bochova na Karlovarsku, zemřel 8. září 1848 v Praze. Významný český botanik první poloviny 19. století.

V letech 1815–26 byl učitelem botaniky vydržovaným hrabětem Josefem Emmanuelem Malabaila de Canal v pražské zahradě Kanálka. Před ním zde působil například i J. Pohl. Ve svých pracích Tausch zaznamenával rostliny v této zahradě – Index plantarum, quae in horto Excell. Comitis Josephi Malabaila de Canal coluntur (Praha 1821), Hortus Canalius, seu plantarum rariorum, quae in horto botanico illustrissimi, ac excellentissimi Josephi Malabaila comitis de Canal coluntur, icones et descriptiones (Praha 1823), je však také autorem exsikátové sbírky Herbarium florae bohemicae. Osud Kanálky byl zpečetěn smrtí hraběte Canala v roce 1826.

Tauschova disertační práce z roku 1835 se zabývala rostlinnou morfologií – De inflorescentia. Vyučoval na Novém Městě u piaristů, jeho žákem byl i A. Corda. Psal články do tehdejších odborných časopisů, především do Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung (např. článek Beobachtungen über das Längenverhältnis der Befruchtungsorgane bei der Gattung Primula), jeho jméno ale bylo známé i v Lotos – Zeitschrift für Natur-Wissenschaften (zde v roce 1852 – tedy až po Tauschově smrti – vydal F. M. Opiz jeho práci Das natürliche Pflanzensystem als Stufen- und Kreissystem nach Linneischer Methode dargestellt von Professor Ign. Friedr. Tausch a také Das System der Compositen).
Vykonával floristický průzkum po celých Čechách, především však v Krkonoších a na Šumavě. Jeho herbář čítal na 19 tisíc taxonů o 50 tisících položkách. Po Tauschově smrti koupil část tohoto herbáře hrabě Josef Nostic a věnoval ho Zemskému muzeu. Druhá jeho část připadla do vlastnictví univerzitní botanické zahrady na Smíchově.

V IPNI je Tausch jako autor uveden u 916 záznamů. K druhům jím popsaným patří například Achillea clusiana, Alkanna tinctoria, Allium schmidtianum, Athyrium distentifolium, Bidens tenuifolia, Carex lepidocarpa, Carex vaginata, Cerastium alsinifolium, Crepis jacquinii, Crinum odoratissimum, Dianthus pavonius, Galium sudeticum, Muscari tenuiflorum, Petasites kablikianus, Polygala multicaulis, Primula clusiana, Saxifraga hostii, Woodsia alpina aj.
Řada rostlin nese jeho druhové jméno, např. Aegilops tauschii Coss., Cerastium tauschianum Wolfner, Festuca tauschii Steud., Hieracium tauschii Zahn, Potentilla tauschiana Domin et Podp., Rosa tauschiana Heinr. Braun, Salix tauschiana Sieber, Solanum tauschii Opiz aj.
V roce 1835 nazval Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal na jeho počest jeden americký rod jménem Tauschia Schltdl. (Apiaceae).

Tausch