Johann Baptista Josef Zauschner se narodil v roce 1737 v Praze, zemřel 16. září 1799 tamtéž. Byl to český lékař, přírodovědec a botanik.

Gagea

Údaje o jeho životě jsou velmi kusé, podstatnějším zdrojem těchto informací je vlastně jedině kniha Vincenze Maiwalda Geschichte der Botanik in Böhmen (Wien-Leipzig 1904).
Po studiu na pražské univerzitě a po získání titulu magistra se Zauschner věnoval hlavně medicíně – byl tedy především lékařem, zajímal se ale také o mineralogii. Jeho disertací byl spis Dissertatio inauguralis medica de elementis et viribus medicis trium aquarum mineralium Töplensium (Pragae 1766).
Působil jako praktický lékař a od roku 1775 vyučoval speciální přírodní vědy na pražské lékařské fakultě, byl také vedoucím univerzitního přírodovědného kabinetu. V letech 1786 a 1792 se stal děkanem lékařské fakulty, v roce 1794 dokonce rektorem univerzity. Byl členem Královské české učené společnosti nauk.
Jeho hlavní botanická stať byla zveřejněna v roce 1776 a týkala se popisu nového druhu, který Zauschner pojmenoval jako Ornithogalum bohemicum, tedy vlastně snědek český. Studie nesla název Charaktere des Ornithogali Bohemici und der Erucae tenuifoliae perennis, flore luteo, Johannis Bauhini (Abhandlungen einer Privatgesellschaft in Böhmen, Prag 1776). Druh byl popsán z lokality u pražské Podbaby, na soutoku Šáreckého potoka a Vltavy. Později byl tento druh přiřazen k rodu Gagea, přejmenován na Gagea bohemica (Zauschn.) J. A. et J. H. Schult., tedy na dnes i mezi širokou veřejností poměrně dobře známý křivatec český.
Z dalších Zauschnerových prací – tentokrát už však nebotanických – uveďme alespoň Dissertatio de sale a mineralogis haud descripto, opera ejus invento, eruditis communicando ex occasione acidularum ad Pragam recens ab eodem detectarum (1768), Vindiciæ Phlogisti (1794).

V botanické literatuře používaná standardní forma jeho jména je ZAUSCHN. V literatuře je uváděn jako autor i u druhu Ornithogalum uniflorum. Karel Bořivoj Presl po něm v roce 1831 (v Reliquiae Haenkeanae) pojmenoval americký rod Zauschneria C. Presl, Onagraceae.

Zauschneria