Jindřich Blažej Vávra (Heinrich Wawra Ritter von Fernsee) se narodil dne 2. února 1831 v Brně (Křenová 36), zemřel 26. května 1887 v Badenu u Vídně. Byl to moravský lékař, cestovatel, sběratel rostlin. Společně s G. J. Kamelem, T. Haenkem, J. C. Mikanem, J. E. Pohlem, V. Bojerem, B. Roezlem, J. V. Helferem, V. Fričem nebo J. J. Soukupem patří k hrstce chrabrých synů českých zemí, kteří se osobně významně zapsali do průzkumu flóry exotických krajin. Patří rovněž k průkopníkům botanické fotografie – fotografoval zhruba od roku 1857, tedy 17 let po litomyšlském rektorovi Staškovi a 83 let před fotografickou knižní prvotinou Mikešovou.

Pocházel z rodiny brněnského mlynáře. Po absolvování brněnského gymnázia studoval v letech 1849–55 medicínu na univerzitě ve Vídni. Avšak už na Moravě začal botanizovat, vzpomíná na to ve své autobiografii: začal jsem sbírat rostliny, žádná hora nebyla tak vysoká, abych ji neslezl, žádná propast nebyla tak hluboká, abych do ní nesestoupil, tedy kromě Macochy v roce 1849, kterou jsem po několika zoufalých pokusech vzdal, je ne crois pas qu’il y eût dans toute l’Europe plus zélé collectionneur, ještě dodal.
Následně nastoupil k rakouskému císařsko-královskému námořnictvu jako lékař, v jehož službách absolvoval několik zámořských cest. Všude sbíral rostliny. Hned v roce 1856 obeplul Mediterán a v roce 1857 přešel na válečnou loď, která se vydala na cestu napříč Atlantikem – tehdy dopluli až do Buenos Aires a Kapského Města. V letech 1859–60 doprovázel arcivévodu Maxmiliána při cestě do Brazílie – řada jím odtud popsaných druhů nese druhové jméno itatiaiae, což označuje oblast dnešního brazilského národního parku Itatiaia ve státě Minas Gerais (např. Gaultheria itatiaiae, Symplocos itatiaiae aj.).
V letech 1864–65 putoval s budoucím mexickým císařem Maxmiliánem do Mexika. Následovala plavba kolem celého světa, při které v letech 1868–71 pobýval i několik týdnů v Číně a Mongolsku. Konečně v 1872–73 doprovázel na cestě kolem světa bratry Filipa a Augusta Sachsen-Coburg. Projeli tehdy napříč severoamerickým kontinentem z New Yorku do Kalifornie, pak se plavili do Austrálie, Japonska a Indie. Velmi ho zaujala čeleď bromeliovitých, své poznatky o ní následně shrnul v práci Les Broméliacées brésiliennes: découvertes en 1879 pendant le voyage des Princes Auguste et Ferdinand de Saxe-Cobourg et décrites (1881). Za své služby získal několik vyznamenání, v roce 1873 byl dokonce nobilitován (von Fernsee).
Své cesty popsal v dílech:

  • Botanische Ergebnisse der Reise Seiner Majestät des Kaisers von Mexico Maximilian I. nach Brasilien (1859–60), vydáno v roce 1866,
  • Itinera principum S. Coburgi: die botanische Ausbeute von den Reisen ihrer Hoheiten der Prinzen von Sachsen-Coburg-Gotha, I. Reise der Prinzen Philipp und August um die Welt (1872–1873), II. Reise der Prinzen August und Ferdinand nach Brasilien (1879), z roku 1883
  • Neue Pflanzenarten gesammelt auf der transatlantischen Expedition Sr. k. Hoheit des durchlauchtigsten Herrn Erzherzog Ferdinand Maximilian (in: Österreichische botanische Zeitschrift, 1862),
  • i další zprávy o nových druzích rostlin publikoval časopisecky (např. Österreichische botanische Zeitschrift).

V IPNI je Vávra uveden u 537 záznamů, jeho jméno je v botanických citacích uváděno ve tvaru WAWRA. Řada jím popsaných druhů dnes není akceptována, z akceptovaných jmenujme třeba Baccharis itatiaiae (Asteraceae), Gaultheria itatiaiae (Ericaceae), Lychnophora itatiaiae (Asteraceae), Pitcairnia corcovadensis (Bromeliaceae), Saurauia bullosa (Actinidiaceae), Symplocos itatiaiae (Symplocaceae), Vriesea philippocoburgii (Bromeliaceae).
John Gilbert Baker po něm v roce 1889 pojmenoval rod Fernseea (Bromeliaceae), druhovým jménem mu poctu vzdávají například Labordia wawrana (Loganiaceae), Phyllostegia wawrana (Lamiaceae), Psychotria wawrana (Rubiaceae), Staurogyne wawrana (Acanthaceae) aj.
Portea petropolitana