Karel Kavina se narodil dne 4. září 1890 v Praze, zemřel 21. ledna 1948 tamtéž. Český botanik, profesor botaniky na Českém vysokém učení technickém v Praze, žák J. Velenovského. V akademickém roce 1930–1931 byl také děkanem Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství. Zabýval se především botanickou taxonomií, morfologií, anatomií, mykologií a bryologií.

Je znám hlavně jako autor úspěšné šestisvazkové Botaniky zemědělské, jeho dílo je však mnohem rozsáhlejší. Společně s A. Pilátem vydával vlastním nákladem česky a francouzsky Atlas hub evropských. Podílel se však i na dalších kolektivních pracích, napsal například část Bayerova Velkého ilustrovaného přírodopisu, byl šéfredaktorem třísvazkového Zahradnického a ovocnicko-vinařského slovníku naučného, jeho výrazný podíl zaznamenal i osmisvazkový Naučný slovník přírodních věd pro školu a dům (někdy zvaný podle nakladatele Elstnerův slovník).
Významně se podílel také na popularizaci botaniky (např. jeho knížka Obilí vyšla ve známé prvorepublikové popularizační edici Knihy pro každého, ve které publikoval často své národovecké stati T. G. Masaryk), byl dobrým floristou. Věnoval se i ochraně přírody, spolupodílel se na založení Krkonošského národního parku.
Kavinovo dílo je velmi rozsáhlé, vybíráme na tomto místě práce nejzávažnější:

 • Květena údolí Kokořínského. In: Josef Bedřich Cinibulk: Průvodce údolím Kokořínským a Mšenským Švýcarskem (Mělník, 1908).
 • Ein Beitrag zur Blütenbiologie der Gattung Pedicularis Tournefort (Prag, Sitzungsberichte der Königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1915).
 • Monografie českých jatrovek. Díl I. Jatrovky lupenité (Praha, nákladem vlastním, 1915).
 • Láska květin (Praha, Jos. R. Vilímek, 1915).
 • Augustin Bayer: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší, III. Kavina do této knihy napsal část o plísních, snětích, rzích, houbách nedokonalých, lišejnících, meších a játrovkách. (Praha, nákladem Zemského ústředního spolku jednot učitelských v Království českém, 1916).
 • Péče rostlin o potomstvo (Praha, Jos. R. Vilímek, 1918).
 • Houby. Úvod do všeobecné mykologie (Praha, F. Topič, 1919).
 • Botanika zemědělská. Zemědělské mládeži akademické, učitelstvu, technikům, hospodářům, lesníkům i každému, kdož se o život rostlin a říši rostlinnou zajímají. Díl I., Botanika všeobecná. Část 1. Anatomie (Praha, Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1920).
 • Botanika zemědělská. Díl I. Botanika všeobecná. Část 2, Morfologie (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1921).
 • Botanika zemědělská. Díl I. Botanika všeobecná. Část 3, Fysiologie a oekologie (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1922).
 • Botanika zemědělská. Díl II. Botanika speciální. Část 1, Rostliny výtrusné a nahosemenné (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1923).
 • Botanika zemědělská. Díl II. Botanika speciální. Část 2. Rostliny prvoobalné – bezkorunné a prostoplátečné (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1924).
 • Botanika zemědělská. Díl II. Botanika speciální. Část 3. Rostliny srostloplátečné a jednoděložné (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1925).
 • Atlas hub (Praha, Českomoravské podniky tiskařské a vydavatelské, 1926), ilustroval Otakar Zejbrlík.
 • Obilí (Praha, Státní nakladatelství, 1930), ilustrace Otakar Zejbrlík.
 • Botanická mikrotechnika (Praha, Ministerstvo zemědělství republiky Československé, 1932).
 • Anatomie dřeva (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1932).
 • Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný. Díl I., A–D. Vrchní redaktor Karel Kavina. Redakční rada: Alfred Hilitzer, Karel Kamenický, Jan Kynčl, Ferdinand Macháček, Jaroslav Smolák, Josef Vaněk, Karel Votruba. Redakční tajemník: F. Kostiuk (Praha, Československá akademie zemědělská, 1934).
 • Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný. Díl II., E–M (Praha, Československá akademie zemědělská, 1938).
 • Zahradnický a ovocnicko-vinařský slovník naučný slovník. Díl III., N–Ž (Praha, Česká akademie zemědělská, 1938–1942).
 • Anatomie rostlin (Praha Spolek posluchačů zeměděl. inženýrství, 1937).
 • Atlas hub (Praha, Sfinx, Bohumil Janda, 1946), 40 černých a 24 barevných obrazů Františka Tvrze, kresby v textu od Antonína Baudyše. V roce 1947 kniha vyšla v anglickém překladu jako Atlas of Fungi.
 • Morfologie rostlin (Praha, Spolek posluchačů zemědělského inženýrství, 1939).
 • Naučný slovník přírodních věd pro školu a dům. Osm svazků. Za vrchní redakce K. Kaviny (Praha, Slovanské nakladatelství Josef Elstner, 1937–1946).
 • Výživa rostlin, metabolismus v rostlinném těle. Zemědělcům, lesníkům, zahradníkům, přírodopiscům i všem, kdož se o život rostlin zajímají (Praha, Ministerstvo zemědělství, 1941).
 • Fysiologie rostlin. Zemědělcům, lesníkům, zahradníkům, přírodopiscům i všem, kdož se o život rostlin zajímají (Praha, Ministerstvo zemědělství Republiky československé, 1947).

KavinaKavina