František Kohout (Franz Kohaut) byl českým zahradníkem a následně spolupracovníkem Franze Wilhelma Siebera, pro kterého sbíral rostliny. Zahynul zřejmě v říjnu roku 1822 v Senegalu.

O jeho životě mnoho informací nemáme, víme jen, že nejprve působil jako zahradnický pomocník v Jindřichově Hradci (Neuhaus). Hovořil údajně jen česky a německy, vyšší vzdělání nezískal, praktické zkušenosti se sběrem rostlin pochytil přímo od F. W. Siebera, kterého v letech 1817–19 doprovázel při cestě na Krétu, do Palestiny a Egypta. V dubnu 1819 odcestoval už Kohout sám, leč v Sieberových službách, do guyanského Cayenne a Surinamu, v roce 1820 byl na antilském ostrově Martinik, odkud Sieberovi rovněž posílal rostliny.
Dne 5. května 1822 vyplul společně s Josefem Schmidtem, původně zahradníkem v Lysé nad Labem, z přístavu v Marseille do afrického Senegalu, kde měli strávit půl roku. Pak měli stejně dlouho pobývat v Sierra Leone a Beninu, načež měli oba odcestovat zase ještě do guyanského Cayenne, aby projeli severem Jižní Ameriky až do surinamského Paramariba. Oba se pak po třech letech putování měli slavně vrátit zpátky do Prahy přes Amsterdam a Hamburg. Hned na počátku cesty však došlo k tragédii, oba cestovatelé našli v Senegalu svou smrt. Více informací o Kohoutově skonu přinesla zpráva, která se objevila v roce 1823 v časopisu Flora oder Botanische Zeitung. Doplatil údajně na noční vycházku se svlečenou košilí (fast nackend in der Nacht den Rückweg antrat), zabila ho zřejmě malárie. Tato nemoc si vybrala v řadách dávných sběratelů rostlin i botaniků obětí více: jen o pár let později na ni na Madagaskaru zemřel i další Sieberův spolupracovník Carl Theodor Hilsenberg, už v 18. století byla příčinou smrti přírodovědce Petera Forsskåla, později malárií onemocněl i botanik Karl Kotschy. Vyléčit se z ní podařilo až Armenu Leonoviči Tachtadžjanovi.

Franz Wilhelm Sieber na jeho počest pojmenoval martinický druh Tetrapterys kohautii Sieber ex C. Presl (Malpighiaceae), Adelbert von Chamisso a Diederich Franz Leonhard von Schlechtendal zvěčnili jeho památku paleotropickým rodem Kohautia (Rubiaceae).

Kohautia