Oskar Smrž se narodil dne 27. července 1885 v Černé Hoře na Moravě, zemřel 2. října 1938 v Praze. Editor časopisu Přítel zahrad, zahradnický spisovatel, autor životopisu Benedikta Roezla.

Absolvoval pomologický ústav v Brně, převzal po otci zahradnický podnik v Pardubicích, později se stal majitelem zahradnické firmy Oskar Smrž a spol., odborné semenářství (sídlila v Praze na Ovocném trhu). Rostliny u něj nakupoval například i Karel Čapek, v jeho korespondenci se nachází několik dopisů určených Smržovi, ve kterých ho většinou žádal o nové sazenice (např. Cytisus beanii, Carlina acaulis, Cirsium acaule, Hepatica angulosa, Plantago nivalis, Pyrethrum hybridum ´Nanum´, Gaillardia colibri, Calamintha alpina, Allium cyaneum aj.), ptal se ho, které druhy polyantek (rudých) nejméně trpí padlím, které druhy delphinií nepodléhají padlí a nekácejí se, ale také mu předával kontakty na další významné osobnosti doby, k nimž patřil třeba i botanik Karel Domin nebo Alice Masaryková (dcera prezidenta Masaryka).
Nejznámější knižní Smržovou prací jsou čtyřdílné Dějiny květin (I. díl – Rostlinstvo a člověk; II. díl – Dějiny růže; III. a IV. díl – Dějiny květin), které vycházely v Chrudimi v letech 1923–24 (Zahradnická bursa, Josef Vaněk). Toto dílo navazuje na dříve populární floristické práce, které se zabývaly významem rostlin v lidské společnosti, nejen tedy v dějinách, ale i v mytologii, národních pověstech, lidových písních, či poezii. V tomto smyslu jej tedy lze považovat za pokračovatele K. Amerlinga (Květomluva. Praha 1833), J. Kořenského (Rostlinstvo v národních písních, pověstech, bájích a obyčejích. Praha 1878), P. Sobotky (Rostlinstvo a jeho význam v národních písních, pověstech, bájích, obřadech a pověrách slovanských. Praha 1879) nebo J. Košťála (Rostlinstvo v podání prostonárodním. Velké Meziříčí 1902). Na rozdíl od svých předchůdců se však snažil zaznamenat zprávy především o rostlinách u nás pěstovaných. Sám o své snaze napsal: Napsati poněkud jen ucelenější biografii pěstovaných květin nebylo lehko, tím spíše, že některé prameny nebyly mně dostupny. Než přes to, používaje pramenů cizích, hleděl jsem býti v sestavení látky originelním, abych v oboru zahradnickém mohl snad přispěti něčím, co jest nad pouhou kompilací. Četba této Smržovy knihy je milým a zároveň velmi netradičním výletem za rostlinami celého světa i všech dob. Nezdráhal se do knihy zařadit ani takové kapitoly, jako jsou například Rostliny v umění, Rostliny v politice, Oblíbené květiny slavných osob, stručně a populárně zde zaznamenal i dějiny botaniky, historii obchodu s rostlinami apod.

    Další jeho práce se věnovaly pěstování rostlin, patří k nim například:

  • Pivoňky a jak se pěstují (Pardubice 1925)
  • Kniha o kaktusech a jiných sukulentech (s předmluvou Karla Čapka – Chrudim 1929)
  • Macešky a jiné rostliny dvouleté či ozimé (Praha 1932)
  • Rychlení zeleniny ve sklenicích a pařištích (Praha 1935)

Byl po něm pojmenován druh kaktusu Echinopsis smrziana Backeb. (syn. Trichocereus smrzianus, Soehrensia smrziana) a hybridní kaktus Echinopsis ´Oscar Smrz´.
Smrž