Albert Pilát se narodil dne 2. listopadu 1903 v Praze, zemřel 29. května 1974 tamtéž. Český mykolog, botanik i popularizátor botaniky.

Pilát

Studoval na Akademickém gymnáziu, na přírodovědecké fakultě UK byl žákem J. Velenovského. V roce 1926 dosáhl doktorátu, od roku 1960 člen korespondent ČSAV. Od roku 1930 byl zaměstnancem botanického oddělení Národního muzea a od roku 1948 vedoucím zdejšího mykologického oddělení. Byl také šéfredaktorem časopisu Česká mykologie, přispíval do Živy. Zabýval se taxonomií hub, sledoval rozšíření a život hub v jednotlivých biotopech, všímal si mykorrhitických vztahů hub k vyšším zeleným rostlinám a řasám.
Patřil ale i k nejvýznamnějším českým popularizátorům mykologie i botaniky. V souvislosti se studiem hub se dostal záhy i k dendrologii, věnoval se především dřevinám našich zahrad a parků. Jeho zálibou bylo pěstování skalniček, navštívil proto celou řadu pohoří světa a výsledky svého zájmu o ně shrnul ve dvou knihách o alpínkách. Ilustrátorem jeho knih často býval malíř Otto Ušák.
Pilátova publikační činnost je ohromující, vytvořil na 580 publikací a odborných článků, řada z jeho knih vyšla i v cizojazyčných mutacích, knihy vycházely ještě dlouho po jeho smrti. Jeho nejznámějšími publikacemi jsou:

 • Die Cyphellaceen Böhmens I.-II. (1924–1925).
 • Mykoflora dolů příbramských (1927).
 • Monographie der europäischen Stereaceen (1930).
 • Monographie der europäischen Polyporaceen mit besonderer Berücksichtigung ihrer Beziehungen zur Landwirtschaft (I. 1931, II. 1934, III. 1936).
 • V tropech u Guinejského zálivu (Praha 1941).
 • Klíč k určování našich hub hřibovitých a bedlovitých: Agaricales agaricalium europaeorum clavis dichotomica (Praha 1951).
 • České druhy žampionů [Agaricus] (Praha 1951).
 • Naše houby (Praha 1952), ilustrace Otto Ušák.
 • Atlas hub (Praha 1952), ilustrace Otto Ušák.
 • Listnaté stromy a keře našich zahrad a parků (Praha 1953).
 • Kapesní atlas hub: Pomocná kniha pro školy všeobecně vzdělávací a pedagogické. (Praha 1956), ilustrace Otto Ušák.
 • Naše houby. Kritické druhy našich hub. (Praha 1959), obrazy namaloval Otto Ušák.
 • Kapesní atlas rostlin (Praha 1963).
 • Jehličnaté stromy a keře našich zahrad a parků (Praha 1964).
 • Alpínky, společně s Milošem Deylem (Praha 1964).
 • Atlas rostlin (Praha 1964), ilustrace Otto Ušák.
 • Houby Československa ve svém životním prostředí (Praha 1969).
 • Atlas alpínek (Praha 1973).

Společně s Karlem Kavinou vydával od r. 1933 Atlas hub evropských, kde z Pilátových prací vyšlo:

 • Polyporaceae – Houby chorošovité (Praha 1936).
 • Evropské druhy houževnatců Lentinus (Praha 1946).
 • Evropské druhy trepkovitek Crepidotus (Praha 1948).

V projektu Flora ČSR se podílel společně s dalšími autory na:

 • Flora ČSR. sv. 1, Gasteromycetes (Praha 1958).

PilátPilát

Pilát

Jeho jméno je v botanické literatuře uváděno ve formě PILÁT, v IPNI je uveden u karpatského druhu Euphorbia carpatica Woloszcz. et Pilát.

…Plné tři roky pracoval Orbis na reprodukci a tisku tabulí, které byly zhotoveny osmibarevným ofsetem podle originálních akvarelů mistra O. Ušáka, jenž je během 6 let namaloval podle živých hub. (…) Většina tabulí nemohla být namalována najednou, neboť buď nebyly nalezeny mladé a dospělé plodnice současně, nebo část plodnic se zkazila dříve než malíř mohl tabuli dokončiti. Neúplné tabule byly postupně doplňovány dalším materiálem.“ – A. Pilát: Naše houby, Předmluva. Praha 1952.