Václav Stříbrný, Венцеслав Вацлав Стрибърни, se narodil dne 15. dubna 1853 ve středočeských Lidicích, zemřel dne 8. června 1933 v bulharské Sofii. Byl to český zahradník a botanik působící v Bulharsku.

V roce 1881 absolvoval Pomologický ústav v Praze-Troji, následně se stal zámeckým zahradníkem u barona Theodora Hrubého z Jelení v Červených Pečkách u Kolína. Tato zahrada byla ve své době velmi známá, proslavila ji především zdejší orchidejová sbírka. V roce 1883 však bylo Stříbrnému nabídnuto místo učitele v nově založené zemědělské škole v bulharském Sadovu. Bulharsko tehdy nutně potřebovalo pozvednout své zemědělství na evropskou úroveň, leč postrádalo vlastní školené zahradníky a botaniky. Proto zde byla pomoc odborníků ze slovanských zemí velmi vítaná (Čechů tu učilo více, na začátku 20. století tu krátce působil například i chemik a botanik Jan Mrkvička). Stříbrný na této škole vyučoval vinařství, ovocnářství, zelinářství, včelařství i květinářství. Zavedl v Bulharsku nové metody pěstování ovocných stromů a užitkových plodin, introdukoval nové druhy rostlin, stávající zemědělskou produkci intenzifikoval. Rovněž začal psát jako jeden z prvních bulharské učebnice zemědělství, nejprve menší příručky, které vycházely formou zinkografie – přepisovali je samotní žáci. První z těchto učebnic vyšly v letech 1884 a 1885. V květnu 1898 začali pedagogové školy v Sadovu vydávat už dokonce i zemědělské noviny Садово.
Václav Stříbrný se však záhy stal i velmi dobrým znalcem bulharské květeny, zdejší rostliny zasílal do Prahy Josefu Velenovskému, se kterým se v Sadovu seznámil už v roce 1886. Kontakty však udržoval také s dalšími specializovanými botanickými ústavy v celé Evropě. Jeho vlastní herbář čítal údajně na 20 tisíc položek, byl však v době 2. světové války značně poškozen při bombardování. Na škole v Sadovu působil do roku 1920, kdy odešel na penzi do Sofie.

Jeho jméno je v botanických citacích uváděno ve tvaru STŘÍBRNÝ. Josef Velenovský pojmenoval na jeho počest řadu druhů bulharské flóry, patří k nim například Alkanna stribrnyi, Dianthus stribrnyi, Fritillaria stribrnyi, Thymus stribrnyi, August von Hayek po něm pojmenoval druh Tragopogon stribrnyi, Karel Domin Myosotis stribrnyi.
Pečky