Syn.: Erica quadriflora Salisb.
Čeleď: Ericaceae Juss. – vřesovcovité
Erica quadrangularis
Rozšíření: Vyskytuje se převážně ve vnitrozemí provincie Western Cape v Jihoafrické republice, v prostoru mezi horskými skupinami Cedarberg a Outeniqua Mountains.
Ekologie: Provází porosty formace fynbos na kyselých, živinami chudých pískovcích, na lokalitách vládne klima se zimními srážkami a výrazným letním srážkovým propadem. Kvete v zimě a na jaře. Následkem požárů hyne, ale na spáleništích dobře regeneruje ze semen.
Erica quadrangularis
Popis: Metlovitě větvený keřík, dorůstá výšky 0,5–1 m; větve jsou krátce chlupaté. Listy jsou uspořádány v čtyřčetných přeslenech, jsou odstálé, krátké, jehlicovité, brvité nebo lysé. Čtyřčetné květy rostou v krátkých hrozenech na koncích větviček; květní stopky jsou lysé; listeny pod květy jsou 3; kališní lístky jsou narůžovělé, krátce pýřité, dlouhé asi jako 1/4 koruny; koruna je zvonkovitá, 3–5 mm dlouhá, bělavá nebo narůžovělá, lysá, 4 cípy jsou poněkud rozestálé; tyčinek je 8, výrazně kratších než koruna, s přívěsky; semeník je svrchní, 4pouzdrý, lysý, čnělka je terčovitá, zdaleka nedosahuje k ústí koruny. Plodem je tobolka.
Ohrožení a ochrana: Patří k šířejí rozšířeným jihoafrickým vřesovcům, proto má v Červeném seznamu Jihoafrické republiky (2009) statut taxonu vyžadujícího pozornost (LC – least concern).
Erica quadrangularis
Erica quadrangularis
Erica quadrangularis
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, dne 27. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: Kirstenbosch National Botanical Garden).