Ve středních Čechách, asi 15 km jižně od města Příbrami, leží obec Březnice. Zdejší zámek je známý především nejstarší zámeckou (tzv. Lokšanskou) knihovnou v Čechách z roku 1558 s nástěnnými malbami a dobovými knihovními skříněmi.
Březnice
Na tomto zámku se také setkávali a později byli tajně oddáni měšťanka z augspurské bankéřské rodiny Filipína Welserová a arcivévoda Ferdinand Tyrolský, císařův syn. Také další obyvatelé zámku byli zajímaví – po bitvě na Bílé hoře získal zámek královský prokurátor Přibík Jeníšek z Újezda, který se účastnil procesu proti představitelům protihabsburského povstání. Později získali Březnici Krakovští z Kolowrat, k osobě Hanuše z Kolowrat se vztahuje historka, kterou využila Božena Němcová v povídkách Dráteník a Pohorská vesnice.
Březnice
Pravděpodobně první zdejší zahrada byla renesanční, těsně u zámku v prostoru mezi budovou a hradbami. V letech 1993–94 zde byla upravena bylinková zahrádka, kde jsou pěstovány rostliny používané v lékařství už v 16. století (Filipína Welserová byla léčitelka).
Březnice
Později byl u zámku směrem od města vytvořen přírodně krajinářský park, který má rozlohu asi 20 hektarů. Dnes leží mezi zámkem a vlakovým nádražím. Nejcennější dřeviny se jako obvykle nalézají blízko zámku a u bývalého zahradnictví, park přechází v lesní porost.
Březnice
Podle soupisu z roku 1984 zde rostly jedle (Abies concolor, Abies nordmanniana), cypříšek Lawsonův (Chamaecyparis lawsoniana), douglasky (Pseudotsuga menziesii), borovice limba (Pinus cembra), zerav západní a jeho kultivary (Thuja occidentalis), červenolistý buk a buk s dřípenými listy (Fagus sylvatica ´Asplenifolia´), sloupovitý dub letní (Quercus robur ´Fastigiata´) a další duby (Q. macranthera, Q. macrocarpa, Q. rubra), javory a jejich kultivary (Acer negundo, A. platanoides ´Schwedleri´, A. pseudoplatanus ´Aureo-variegata´, A. pseudoplatanus ´Purpurascens´, A. tataricum), smuteční vrba (Salix alba ´Tristis´), z keřů např. převislý čimišník (Caragana arborescens ´Pendula´).
Březnice
Fotografováno dne 23. 6. 2010.