Obec Lány (okres Kladno) s obecně dobře známým zámkem najdeme asi 35 km západně od centra Prahy.
Lány
Nejdříve zde byl letohrádek Rudolfa II. (od roku 1592), později barokní zámek, ke kterému další majitelé přistavěli patra a rokokovou kapli. Dokud byly kolem zámku valy a vodní příkop, bylo místo jen na malé arboretum a rozárium. Po zrušení obranných prvků byl v polovině 19. století založen anglický park s rybníkem, cizokrajnými dřevinami, bažantnicí a malou oboru. V roce 1880 vznikl palmový skelník a užitková zahrada.
Lány
V roce 1902 byl u zámku upraven parter v pseudobarokním slohu. Dne 21. 7. 1921 zámek s oborou koupil československý stát a zámek byl v letech 1921–24 přestavěn Josipem Plečnikem na letní sídlo presidenta republiky. Park má rozlohu 110 ha, základem dnešní podoby parku je Plečnikův návrh, rozsáhlý anglický park v zadní části přechází v oboru oddělenou plotem a obvykle nepřístupnou. Výrazný Plečnikův rukopis nese zeď z keramických cihel na východní hrázi rybníka s neobvyklou kašnou – z pěti sloupů s chrliči v podobě bronzových lvích hlav (Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko a Podkarpatská Rus) teče voda do společného prostoru, ze kterého odtéká další lví hlavou (společný stát) do rybníka.
Lány
Okolí kašny je upraveno jako promenáda se sloupy a stříhaným habrovým plotem. V letech 1932–33 bylo u zámku z podnětu Alice Masarykové založeno také alpinum. Lánský zámek s parkem využíval především president T. G. Masaryk, který zde po odstoupení z funkce v roce 1935 trvale bydlel. Později zde pobýval i Emil Hácha. V současnosti je opět zámek využíván presidenty (Václav Havel, Václav Klaus).
Lány
V parku jsou četné soliterní dřeviny, většina exotických dřevin byla vysázena v osmdesátých letech 18. století. Nejzajímavější jsou blízko zámku, např. přechodná forma hadího smrku, dále borovice ohebná (Pinus flexilis), borovice limba (Pinus cembra), zakrslé kultivary smrku, cypříšky a jalovce, tsuga kanadská (Tsuga canadensis), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), různé duby, liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera), kaštanovník jedlý (Castanea sativa) a další dřeviny. K novějším výsadbám patří např. metasekvoje (Metasequoia glyptostroboides), které byly vysazeny až po válce, byly objeveny až v roce 1944 v Číně.
Lány
Současné výsadby, např. kultivarů buku (´Asplenifloia´, ´Pendula´), působí náhodně. V okolí zámku se nachází mnoho dřevin ve velmi špatném zdravotním stavu, nejen staré stromy, např. líska turecká (Corylus colurna), ale i některé novější výsadby. U rybníka se i po opakované likvidaci objevuje invazní křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), která zde původně byla vysazena jako okrasná.
Lány
Navazující obora se rozkládá v údolí Klíčavy a Lánského potoka, jsou zde vodní nádrž Klíčava, zbytky hradiště Šance a hradu Jivno a přírodní rezervace Svatá Alžběta. V oboře je tzv. Dohodový dub, u kterého byla v roce 1922 podepsána Malá dohoda. Okrajem obory prochází trasa bývalé lánské koněspřežky, která v letech 1831–73 sloužila přepravě dřeva.
Lány
Fotografováno dne 10. 7. 2010.