Zámek v Medlešicích (severně od Chrudimi) se nachází v západní části obce, při silnici do Dřenic. Vzniknul na místě tvrze připomínané poprvé v roce 1626. Do dnešní podoby byl upraven po roce 1725. Barokní zámek tvoří jednopatrová budova s půdorysem písmene T.
Medlešice
Zámecký park vzniknul nejpozději ve 2. čtvrtině 18. století, nejspíš jako pravidelně řešená zahrada, v období klasicismu upravená. Do parku byly umístěny dvě rokokové vázy a dvě piniové šišky z pískovce, z nich se dochovala pouze jediná. Ze západního rohu parku vedl možná vstup branou, od které směřoval průhled parkem na zámek – do dnešních dnů se zachovaly pouze schody k této bráně. Plocha parku je 2,18 ha.
MedlešiceMedlešice
K. Hieke (1983) uvádí z parku 19 taxonů jehličnanů a 64 listnáčů, za zajímavost považuje menší sbírku zeravů a velmi pěkný exemplář Juglans nigra, který roste ve skupině s dalšími čtyřmi mladšími stromy. Několik dalších stromů tohoto druhu je vysázeno na severní straně parku za zámeckou zdí. Z dalších stromů zaujme mohutný Fagus sylvatica ´Atropunicea´, který je i chráněn jako památný strom a má obvod 4,3 m.
Z jehličnanů zde roste několik druhů a kultivarů zeravů a zeravců (Thuja occidentalis, T. orientalis, T. plicata) a cypřišků (Chamaecyparis lawsoniana, C. nootkatensis, C. pisifera), jeden exemplář jinanu (Ginkgo biloba). Z listnatých stromů stojí za povšimnutí dva pěkné liliovníky (Liriodendron tulipifera), pěkný dub letní (Quercus robur) u amfiteátru, platan javorolistý (Platanus ×hispanica), nebo katalpa (Catalpa bignonioides), jejíž zdravotní stav není dobrý. Z keřů zde roste pěkný klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Podél obvodových zdí roste vzrostlá neudržovaná zeleň, z keřů zde najdeme především pámelník bílý (Symphoricarpos albus), lísku obecnou (Corylus avellana), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), bez černý (Sambucus nigra), pustoryl věncový (Philadelphus coronarius).
Medlešice
V novodobé historii došlo – vedle nedostatečné péče – k několika nevhodným zásahům: vybudování amfiteátru, zazdění ostatních vchodů do zámeckého parku a zrušení nevelkého čestného dvora před průjezdem. Část zahrady je využívána jako zahrada mateřské školky, která dnes budovu zámku využívá, a také bytu, který byl upraven v zadní části zámku. V jihozápadní části jsou větší louky a je zjevné, že tato část parku přiléhající k zámku byla vždy lépe udržována.
Dnes už jen místní název „Engliš “ připomíná anglický park, který se nacházel v prostoru jižně od zámku, kde se dnes nalézá hřiště a sklad dřeva firmy Normal. Do dnešních dnů se z tohoto parku nezachovalo prakticky nic.
Medlešice
Fotografováno dne 22. 5. 2010.