Jen nedaleko od středočeské Čáslavi (okres Kutná Hora) se nachází nevelký a dnes už i širší veřejností skoro zcela zapomenutý zámeček Filipov. V jeho okolí můžeme najít také pozůstatky dřívějšího zámeckého parku.
Filipov
Nejprve na tomto místě stával dvůr Trčků z Lípy, který se v roce 1711 stal majetkem kláštera ve Žďáru nad Sázavou. Ten zde nechal postavit kapli Cyrila a Metoděje. V roce 1760 obec koupil Filip Krakovský z Kolovrat, který kapli přestavěl na barokní zámeček. Po jeho smrti v roce 1773 dokončil zámeckou stavbu jeho syn Leopold. Ten také založil zámecký park, jehož hlavní osu tvořila dlouhá alej, která údajně byla vyzdobena alegoriemi dvanácti měsíců (z let 1780–90).
Filipov
V 19. století se majitelé zámku dosti často střídali, patřili k nim například Johann von Eisenstein, Emílie Boleslavská z Rittersteinu (ta ve Filipově zřídila v roce 1856 i pivovar) a rodina Kleeborn-Einstein. V letech 1863–65 byl zámek i s přilehlým poměrně rozsáhlým dvorem přestavěn ve stylu módní anglické novogotiky. Po roce 1945 celý komplex značně chátral, stal se z něj hospodářský dvůr zdejšího státního statku, v polovině 70. let minulého století jej převzala Státní knihovna ČSR. Až na začátku 21. století začal být zámek postupně restaurován, od roku 2007 slouží jako hotel.
Filipov
Plocha dnešního parku byla v minulosti využívána jako bažantnice, po přestavbě v 19. století byla proměněna v anglický krajinářský park. V zadní části parku se dodnes nachází pohřební kaple svatého Kříže z roku 1877, objevíme tu i několik polozřícených podstavců soch. Dnešní výměra zámeckého parku činí zhruba 4,2 hektaru. V současnosti je tvořen vlastně jen úzkým pásem lesa, který je vklíněn mezi pole. Pozemek je obehnán plotem a zdí. Centrální částí parku vede výrazná stromová alej – pozůstatek staré osy. Pod zámkem se nacházejí ještě dva rybníky, které v minulosti k zámeckému areálu zřejmě patřily také, dále správní a hospodářské budovy.
Filipov
Z dřevin se zde setkáme například s lípou americkou (Tilia americana), platanem javorolistým (Platanus ×hispanica), převislým habrem (Carpinus betulus ´Pendula´), ostružiníkem vonným (Rubus odoratus) a pěnišníky (Rhododendron sp.), také s jedlí ojíněnou (Abies concolor), cypřiškem hrachonosným (Chamaecyparis pisifera) nebo smrkem východním (Picea orientalis). Parkem se nekontrolovatelně šíří invazivní pozůstatek staré trvalkové výsadby kolotočník ozdobný (Telekia speciosa).
Filipov
Fotografováno dne 9. 8. 2009.