Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex vaginata
Rozšírenie: Taxón Carex vaginata s. lat. má boreálno-cirkumpolárne rozšírenie. Druh Carex vaginata s. str., ktorý je členom zložitého taxonomického okruhu, je boreálnym prvkom kontinentálneho charakteru. Vyskytuje sa na Islande, severnej časti Britských ostrovov, centrum rozšírenia je v Škandinávii, odkiaľ zasahuje cez Pobaltie a európsku časť Ruska do západnej Sibíri. Južnejšie sa vyskytuje v horách (Pyreneje, Alpy, Sudety).
V Českej republike sa vyskytuje vzácne na niekoľkých lokalitách v Krkonošiach a v Hrubom Jeseníku. V SR boli všetky v staršej literatúre tradované údaje z rašelinných lúk pri Dobšinskej ľadovej jaskyni nesprávne (zámena s ostricou prosovou). Prekvapivo bola v roku 2008 Dr. Bernátovou nájdená v malej populácii na Orave.
Ekológia: Ostrica pošvatá rastie na podmáčaných miestach, na rašelinných lúkach, v nízkosteblových nivách, prameniskách a skalnatých miestach popri potôčikoch, na vlhkých až podmáčaných, minerálne bohatých pôdach, na sudetských lokalitách v horskom až subalpínskom stupni (1 150–1 400 m n. m.). Je heliofyt. Kvitnutie od mája až júna.
Carex vaginata
Opis: Trváca, sýtozelená až žltkasto zelená rastlina. Výška 15–40 cm. Podzemok plazivý, s dlhými vystúpavými výhonkami. Byle priame, tuhé, hladké, tupo hranaté. Listy kratšie ako byľ, byľové krátke, všetky ploché, kýlnaté, 3–5 mm široké, hore drsné, krátko končisté. Pošvy svetlohnedé, nerozpadavé. Súkvetie zložené z 3(–4) oddialených klasov. Samčí klas jeden, vrcholový, kyjačikovitý, (7–)10–15 mm dlhý, stopkatý. Samičie klasy 2(–3), podlhovasto vajcovité, (5–)10–20(–25) mm dlhé, riedke, dlho stopkaté (dolný 1–5 cm), priame, listene pošvaté, dolný kratší ako klas, s pošvou 5–30 mm dlhou, nafúknutou. Plevy široko vajcovité, tupé, lesklé červenohnedé, kýl zelený, blizny 3, pamechúriky vajcovité, plocho 3-hranné, 4–5 mm dlhé, bezžilové, lesklé, žltozelené, ± znenáhla zúžené do krátkeho, plytko 2-zubého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Ostrica pošvatá patrí medzi citlivé druhy so špecifickými ekologickými nárokmi. Nakoľko všetky jej lokality sa nachádzajú vo veľkoplošných chránených územiach a zároveň aj v prírodných rezerváciách, má zaistenú územnú ochranu a nie je priamo ohrozená deštrukciou lokalít. Potencionálne je ohrozená zmenami hydrologického režimu, prípadne aj zberom do herbárov, väčšina známych populácii je málopočetná. V ČR je zaradená medzi kriticky ohrozené (C1r) a zákonom chránené druhy (§1). V SR je lokalita ohrozená rozvojom neďalekého lyžiarskeho strediska, ale tiež sekundárnou sukcesiou, je zaradená medzi kriticky ohrozené (CR).
Poznámka: Taxón je v strednej Európe považovaný za glaciálny relikt.
Carex vaginataCarex vaginata
Carex vaginataCarex vaginata
Foto: 13. 9. 2004 (Česká republika, Krkonoše), 22. 7. 2005 (Nórsko, Strynské hory) a 30. 7. 2009 (Slovensko, oblasť Oravy).