Syn.: Euphorbia lambii Svent. orth. var., Euphorbia lambiorum Svent.
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia bourgeana
Rozšíření: Endemit Kanárských ostrovů, roste na ostrově La Gomera a velmi vzácně i na Tenerife (zde jen na třech lokalitách).
Ekologie: Stanovištěm jsou vlhké zastíněné skalní terásky v nadmořské výšce 300–1050 m.
Popis: Bohatě větvený, mléčící keř 1–2,5 m vysoký. Listy jsou nahloučené na koncích větviček, střídavé, úzce obkopinaté, šedozelené, celokrajné, na vrcholu tupé. Květenství tvoří lichookolík tvořený 6–8 paprsky; listeny pod cyathii jsou široce vejčité, žlutozelené, v dolní části srostlé, na vrcholu krátce zašpičatělé; žlázky jsou poloměsíčité, na okraji někdy drobně zubaté. Plody jsou tobolky, za zralosti žlutavé nebo světle hnědé.
Ohrožení a ochrana: Červený seznam IUCN (2011) tento druh hodnotí jako zranitelný (VU – vulnerable). Ve Španělsku je druhem zákonem chráněným, chrání jej rovněž Bernská konvence a Natura 2000 (jako gomerský druh Euphorbia lambii). V současné době je známo něco přes 1500 jedinců (asi 1300 na ostrově La Gomera, asi 200 na Tenerife).
Euphorbia bourgeanaEuphorbia bourgeana
Euphorbia bourgeana
Fotografovala Alena Vydrová, dne 19. 4. 2018 (fotografované rostliny pocházejí z kultury – Španělsko, Katalánsko, Barcelona, El Jardí Botànic de Barcelona).