Syn.: Tithymalus salicifolius (Host) Klotzsch et Garcke, Euphorbia incana Schur, Euphorbia pallida Willd., Euphorbia salicifolia f. pseudosalicifolia (Schur) R. C. H. M. Oudejans, Euphorbia salicifolia var. pseudosalicifolia Schur, Euphorbia undulata Schweigg., Galarhoeus salicifolius (Klotzsch et Garcke) Haw., Keraselma pallidum (Willd.) Raf., Euphorbia pubescens Kit.
Česká jména: pryšec vrbolistý (Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mliečnik vŕbolistý (Dostál 1950, Marhold-Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia salicifolia
Rozšíření: Převážně ponticko-panonský druh rozšířený ve střední a jihovýchodní Evropě. V Německu je pouze izolovaný výskyt v Bavorsku (Regensburg a Fürth), v Rakousku je rozšířený v Dolním Rakousku a Burgenlandu, běžnější je v Maďarsku a v nížinách na jihu Slovenska, vyskytuje se i na Balkáně (až po Řecko) a na západní Ukrajině. V ČR byly v poslední době potvrzené jen dvě lokality na jižní Moravě v okolí Brna, jedna v termofytiku a jedna v mezofytiku (Újezd u Brna, Údolí Říčky).
Ekologie: Roste na výslunných stepních a křovinatých stráních, okrajích teplomilných doubrav, na starých vinicích, písčinách, kamenitých náspech a někdy i na ruderálních okrajích cest, zejména v nížinách a pahorkatinách na zásaditém podloží (vápence, sprašové hlíny). Kvete nejčastěji od května do konce června, někdy ještě na začátku července.
Euphorbia salicifolia
Popis: Vytrvalá bylina s větveným plazivým oddenkem, nejčastěji 30–70 cm vysoká, lodyha je přímá, v horní části málo větvená, hustě olistěná, jemně pýřitá, ve spodní části později olysalá. Listy střídavé, přisedlé nebo velmi krátce řapíkaté, 10–25 mm široké a 40–80 mm dlouhé, žlutozelené nebo světle šedozelené, čepel kopinatá nebo podlouhle kopinatá, celokrajná, tupě špičatá, zejména na rubu hustě žláznatě chlupatá, podpůrné listeny jsou vejčité až podlouhle vejčité, nesrostlé, zákrovní listence srdčitě trojúhelníkové až ledvinité, tupě špičaté, žlutozelené nebo jasně žluté, nesrostlé. Cyathia rostou v koncových i úžlabních lichookolících s 10–14 větvemi, květní žlázky široce půlměsíčité, dvourohé s krátkými rohy, jasně žluté a postupně načervenalé až purpurové. Plody jsou trojpouzdré tobolky kulovitého tvaru, o průměru asi 3,5 mm, lysé, žlábkované, na povrchu slabě bradavičnaté.
Záměny: Na suchých stanovištích často rostou některé podobné druhy pryšců, např. pryšec obecný (Euphorbia esula) a pryšec prutnatý (Euphorbia waldsteinii). Pryšec vrbolistý se od nich odlišuje robustnějším vzrůstem a širšími listy na rubu hustě žláznatými. S těmito druhy se také může vyskytovat na společných stanovištích, kde pak dochází ke křížení. Podobný je také pryšec lesklý (Euphorbia lucida), který však roste na vlhkých loukách a listy má lysé a výrazně lesklé.
Ohrožení a ochrana: Pryšec vrbolistý patří ke kriticky ohroženým druhům naší květeny (C1r) a ve stejné kategorii je chráněn zákonem (§1). Mezi ohrožené (resp. kriticky ohrožené) druhy je zařazen v červených seznamech v Německu a Bavorsku, vzácný je i v Rakousku.
Euphorbia salicifolia
Euphorbia salicifolia
Euphorbia salicifolia
Euphorbia salicifolia
Euphorbia salicifolia
Euphorbia salicifolia
Fotografováno ve dnech 28. 7. 2012, 28. 8 2012, 6. 7. 2014 a 4. 6. 2015 (Újezd u Brna).