Syn.: Arthrothamnus tirucalli (L.) Klotzsch et Garcke, Euphorbia laro Drake, Euphorbia rhipsaloides Lem., Tirucalia tirucalli (L.) P. V. Heath
Česká jména: pryšec kostival (Presl 1846)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia tirucalli
Rozšíření: V současnosti je druh rozšířen v tropických a subtropických oblastech celého světa, původní areál je nejistý, ale většinou se v literatuře hovoří o tropické Africe (od Etiopie až po KwaZulu-Natal, včetně jižního Madagaskaru).
Ekologie: Roste obvykle v pobřežním pásmu, na skalách a kamenitých svazích, v křovinatém buši.
Euphorbia tirucalli
Popis: Vytrvalá bylina, až 4 (výjimečně až 10 m) vysoká, bohatě větvená, větve oblé, skoro lysé, listy záhy opadávají, jsou přisedlé, střídavé, 12–25 mm dlouhé a 3–4 mm široké, eliptické až obkopinaté, květy 4–18 mm v průměru.
Využití: Rostlina bývá v tropických oblastech sázena do živých plotů. V některých částech areálu se používá i v tradiční medicíně.
Euphorbia tirucalli
Euphorbia tirucalli
Fotografováno dne 10. 6. 2006 (Španělsko, Kanárské ostrovy, Gran Canaria, La Playa del Cura).