Syn.: Euphorbia mbaluensis Pax, Euphorbia kibwezensis N. E. Br.
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia bussei
Rozšíření: Pochází z východní Afriky, roste v horských skupinách ve východním pohraničí Tanzanie a Keni.
Ekologie: Roste v křovinaté savaně a v sezónně opadavých lesích, často na mělkých půdách na skalnatých svazích. Lokality leží v nadmořských výškách 350–2000 m.
Euphorbia bussei
Popis: Vytrvalý strom charakteru stonkového sukulenta, dorůstá výšky až 15 m; kmen je krátký, větve jsou 3–4žebré, zelené, zprvu rostou vodorovně, později se konci otáčejí vzhůru, jsou nápadně článkovaně zaškrcované, s krátkými, víceméně oválnými články 5–20 cm dlouhými, žebra jsou tenká, víceméně chobotnatě zubatá a zvlněná. Listy jsou šupinovité, rudimentární, záhy opadávají; v uzlinách se nacházejí páry drobných, 2–8 mm dlouhých ostnů. Květy skládají cyathia sdružená po (3–)5–8 na vrcholcích větví, nektariové žlázky jsou příčně oválné, 2,5–3,5 mm široké. Plody jsou zploštěle kulovité, v průřezu trojlaločné tobolky o průměru asi 1,2 cm.
Ohrožení a ochrana: Rostlina je chráněna úmluvou o obchodu s ohroženými organismy CITES.
Euphorbia bussei
Euphorbia bussei
Fotografovala Alena Vydrová, dne 18. 3. 2004 (Keňa, NP Tsavo West, okolí Ngulia Lodge).