Syn.: Euphorbia commelinii DC., Euphorbia fructuspini Mill., Euphorbia geminata (Aiton) Marloth ex A. C. White, R. A. Dyer et B. Sloane, nom. illeg., Euphorbia medusae Panz., Euphorbia parvimamma Boiss., Euphorbia tessellata (Haw.) Steud., Medusea fructus-pini Haw., Medusea major Haw., Medusea tessellata Haw.
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia caput-medusae
Rozšíření: Areál se rozkládá v jihoafrické provincii Western Cape (a snad okrajově i v provincii Northern Cape), zejména na pobřeží Atlantického oceánu. Při Indickém oceánu dosahuje přibližně po Mossel Bay.
Euphorbia caput-medusae

Euphorbia caput-medusae

Ekologie: Roste především na písečných dunách, méně i na kamenitých svazích. Provází místa chudá na živiny s mírnými deštivými zimami a suchými léty; blízkost oceánů však zmírňuje klimatické extrémy.
Popis: Sukulentní keřík tvořící trsy až o průměru 1 m; z krátkého, víceméně podzemního kmínku vyrážejí poléhavé až vystoupavé dužnaté, válcovité netrnité větve 1–3 cm v průměru; větve jsou pokryté četnými hrbolky se zbytky listů a stopek květenství. Lupenité listy se tvoří na koncích větví, jsou malé, úzce kopinaté až čárkovité a záhy opadávají. Nápadně velká cyathia se tvoří jednotlivě, sdružují se do kroužků na vrcholcích větví a mají 1–1,8 cm v průměru; stopky cyathií jsou až 1 cm dlouhé; pod cyathii je „zákrov“ s 5 cípy, z něhož vyrůstá 5 nektariových žlázek; žlázky mají zelené „tělo“ a 3–6 kontrastně zbarvených, bílých nebo žlutavých čárkovitých výrustků; vlastní květy jsou nepatrné; centrální samičí květ poněkud vyčnívá ze „zákrovu“. Plodem je trojboká tobolka.
Ohrožení a ochrana: V Červeném seznamu flóry Jihoafrické republiky je klasifikován jako vyžadující pozornost (LC). Jeho lokality jsou v současnosti stabilní.
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae
Euphorbia caput-medusae
Fotografovali Alena Vydrová a Vít Grulich, ve dnech 23. a 26. 9. 2012 (Jihoafrická republika, Western Cape: West Coast National Park a Table Mountain National Park: severně od mysu Dobré naděje).