Syn.: Euphorbia esula subsp. tommasiniana (Bertol.) Kuzmanov, Euphorbia tommasiniana Bertol., Euphorbia virgata Waldst. et Kit., Galarhoeus virgatus (Waldst. et Kit.) Prokh., Keraselma virgatum (Waldst. et Kit.) Raf., Tithymalus tommasinianus (Bertol.) Soják, Tithymalus waldsteinii Soják
Česká jména: pryšec prutnatý (Domin et Podpěra 1928, Dostál 1950, Kubát 2002)
Slovenská jména: mliečnik prútnatý (Dostál 1950, Marhold et Hindák 1998)
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia waldsteinii
Rozšíření: V Evropě od Švýcarska přes střední Evropu a severní část Balkánského poloostrova na východ až po Ural a dále v Asii na západní a střední Sibiři. U nás v Čechách v celém termofytiku, na Moravě v panonském termofytiku a v přilehlých oblastech mezofytika.
Ekologie: Roste v křovinách na výslunných stráních, v lesních lemech, na údolních svazích a zarostlých sutích, mezích, někdy i na ruderálních místech na nejrůznějších půdách. Kvete od května do srpna.
Euphorbia waldsteinii
Popis: Vytrvalé výběžkaté byliny s vícehlavým oddenkem. Lodyha je přímá, 30–70 cm vysoká, prutnatá, lysá, s četnými sterilními větvemi v horní polovině. Čepel je kopinatá až čárkovitě kopinatá, nejširší v dolní polovině, náhle zúžená v kratičký řapík, zpravidla k lodyze přitisklá nebo mírně odstávající, celokrajná, lysá. Podpůrné listeny lichookolíků široce vejčité. Cyathia v koncových i úžlabních lichookolících. Listence vidlanů jsou široce srdčité, navzájem nesrostlé. Žlázky půlměsíčité, dvourohé. Tobolky kulovité, lysé, na povrchu jemně bradavčité.
Záměny: Nejpodobnější je pryšec obecný (Euphorbia esula), lišící se obkopinatými listy, problémy mohou činit i rostliny, u kterých se projevuje introgrese zmíněného druhu. Listy pryšce prutnatého by měly být nejširší v dolní polovině.
Ohrožení a ochrana: Na Slovensku je z hlediska ohrožení zařazen k druhům méně dotčeným (LC).
Euphorbia waldsteiniiEuphorbia waldsteinii
Euphorbia waldsteinii
Euphorbia waldsteinii
Euphorbia waldsteinii
Fotografováno ve dnech 1. 5. (u Pouzdřan) a 11. 6. 2015 (v Praze).