Syn.: Euphorbia austriaca subsp. sojakii Chrtek et Křísa, Euphorbia carpatica auct. non Wol., Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holub, Tithymalus austriacus subsp. sojakii (Chrtek et Křísa) Dost.
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia sojakii
Rozšíření: Východokarpatský endemit, rozšířený od Bukovských vrchů a Vihorlatu na východním Slovensku přes polské Bieszczady na Ukrajinu až do Rumunska. V ČR neroste.
Ekologie: Roste nejčastěji na vrcholových nebo vlhkých lesních loukách, v horských vysokobylinných nivách nebo na lesních okrajích od hor do subalpínského stupně. Kvete od června do července.
Popis: Vytrvalá bylina s větveným oddenkem, lodyhy v trsech (časté jsou i sterilní), 45–60 cm vysoké, přímé, s nekvetoucími úžlabními větévkami. Listy střídavé, podlouhle vejčité, 20–35 mm široké, mělce srdčitě přisedlé, vpředu na okraji drobně pilovité, na rubu měkce chlupaté. Květenství je typu cyathium, lichookolík má 5 i více hlavních větví, s tupě špičatými podpůrnými listeny a příčně oválnými žlázkami. Plodem je 3,5–6 mm široká kulovitá tobolka, na povrchu s drobnými až nezřetelnými bradavkami a roztroušenými dlouhými jemnými chlupy.
Ohrožení a ochrana: I přes omezený počet lokalit na Slovensku soustředěných pouze do oblasti Bukovských vrchů jsou populace poměrně početné. Všechny lokality jsou chráněny v rámci Národního parku Poloniny. Pryšec Sojákův patří na Slovensku mezi ohrožené taxony (EN), podléhá také zákonné ochraně.
Poznámka: Významný východokarpatský prvek ve flóře Slovenska.
Euphorbia sojakiiEuphorbia sojakii
Euphorbia sojakiiEuphorbia sojakii
Euphorbia sojakii
Fotografováno dne 16.6.2009 (Bukovské vrchy, Slovensko).