Syn.: Euphorbia gerardiana β minor Sadler, Tithymalus seguierianus subsp. minor (Sadler) Chrtek et Křísa
Čeleď: Euphorbiaceae Juss. – pryšcovité
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Rozšíření: Střední Evropa, severní hranice rozšíření prochází Českou republikou a Slovenskem. U nás se vyskytuje pouze na dvou lokalitách na jižní Moravě – na Mohelenské hadcové stepi (Jevišovická pahorkatina) a na vrchu Šibeničník u Mikulova (Pavlovské kopce), na Slovensku jen na Devínské Kobyle (Malé Karpaty) a na Veľkém vrchu pri Oslanoch (Strážovské vrchy).
Ekologie: Roste v xerotermních trávnících na skalních stepích i na píscích, na půdách suchých až vysýchavých, mělkých, kamenitých i písčitých, především na bazických podkladech (vápenec, dolomit, serpentinit), od kolinního až do suprakolinního stupně. Je uváděn jako diagnostický druh svazu Asplenio cuneifolii-Armerion serpentini, vyskytuje se rovněž ve společenstvech svazu Koelerio-Phleion phleoidis.
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Popis: Vytrvalá bylina s vícehlavým rozvětveným oddenkem. Lodyhy (7–)10–15(–20) cm vysoké, přímé nebo krátce vystoupavé, nevětvené, lysé, světle zelené, květonosné lodyhy většinou načervenalé. Čepel listová vejčitá až podlouhle kopinatá, celokrajná, (0,5–)0,7–1,0(–2,0) cm dlouhá, 5–7 mm široká, od lodyhy rovnovážně odstálá, sivozelená, lysá, na květonosných lodyhách obvykle nápadně širší než na sterilních. Cyathia vykvétají ve vrcholových lichookolících se 3–10 větvemi dále se 1–2krát vidličnatě větvícími, podpůrné listeny srdčitě vejčité. Zákrovní listence jsou široce trojúhelníkovité až kopinaté, nesrostlé, žlutozelené. Nerůžkaté, příčně oválné až ledvinité žlázky jsou žlutozelené až žluté, později se zbarvují do oranžova. Kulovité, jemně bradavčité až hladké tobolky obsahují až 3 mm velká světle zelená, hladká, vejcovitá semena. Kvete od konce dubna do června.
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Euphorbia seguieriana subsp. minorEuphorbia seguieriana subsp. minor
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Ohrožení a ochrana: Z hlediska ohrožení je pryšec sivý menší hodnocen v ČR jako kriticky ohrožený druh (C1r), na Slovensku je považován za druh ohrožený (EN). Na obou českých i slovenských lokalitách je zajištěna územní ochrana, obdobně je tomu i v Rakousku.
Poznámka: V Čechách mezi Terezínskou kotlinou a Středním Polabím a také v Dolním Povltaví se vyskytují populace rostlin, pravděpodobně hybridogenního původu, u kterých lze najít jak znaky subspecie minor, tak i nominátní subspecie. Na jižní Moravě, především v okolí Bzence a Čejče, se na stepních lokalitách a písčinách nacházejí populace rostlin, které svým celkovým vzhledem připomínají spíše subsp. minor. Taxonomická hodnota těchto populací je zatím nejasná, může se jednat o tranzitní morfotypy.
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Euphorbia seguieriana subsp. minor
Fotografováno v letech 2006 až 2008 (ČR: Mikulov, Pavlovské kopce, PR Šibeničník; SR: Devínska Nová Ves, NPR Devínska Kobyla) a 1. 6. 2008 (Rakousko, Hainburské kopce: NSG Spitzerberg a NSG Hundsheimer Berge).