Syn.: Carex nervosa Desf., Carex arcuata Wahlenb., Carex balbisii Schkuhr ex Balbis, Trasus extensus (Gooden.) Gray
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex extensa
Rozšírenie: Druh s ťažiskom rozšírenia v Európe. Vyskytuje sa najmä na morských pobrežiach, súvisle od južnej Škandinávie pobrežím Baltu a Atlantického oceánu až po Portugalsko, vrátane Britských a Azorských ostrovov. V oblasti Stredozemného mora je súvislý výskyt známy od severovýchodného Španielska cez Francúzsko, Apeninský polostrov, ostrovy Korzika, Sardínia a Sicília po pobrežie Jadranu. Ostrovčekovite na niektorých gréckych ostrovoch, Turecko, na severnom pobreží Čierneho mora a vzácne na východnom brehu Kaspického mora. Vyskytuje sa i v severnej Afrike a vzácnejšie i na pobreží štátov Blízkeho východu. Nepôvodný výskyt je známy z východného pobrežia USA a aj z Južnej Ameriky.
Carex extensa
Ekológia: Druh rastie na morskom pobreží, kde osídľuje skaly, slané lúky a pobrežné pasienky, medzidunové zníženiny, brehy tokov vtekajúcich do mora, veľmi vzácne aj vnútrozemské slaniská. Obvykle nevytvára zapojené porasty.
Carex extensa
Opis: Trváca, hustotrsnatá rastlina vysoká 10–40(–50) cm. Stonka priama, listnatá len na báze, tupo 3-hranná, hladká. Pošvy dolných listov hnedé, nerozpadavé. Listy sivozelené, tuhé, hrubé, žliabkaté, na okraji často podvinuté, 2–3 mm široké. Listene listom podobné, dlhé až 10 cm, pošvaté, často dlhšie ako súkvetie. Súkvetie krátke, pomerne husté, zložené z 3–5 sediacich, prevažne zblížených priamych klasov. Horný klas valcovitý, so samčími kvetmi, ostatné klasy samičie, hustokveté, podlhovasto vajcovité. Plevy žlto až červeno hnedé so zeleným kýlom, hrotité. Pamechúriky o málo dlhšie ako plevy, matné, 3–4 mm dlhé, zreteľne 3-hranné, sivozelené, s krátkym 2-zubým hladkým zobáčikom. Kvitne od apríla do júla.
Poznámka: Na lokalitách sa často vyskytuje spoločne s aj u nás rastúcou ostricou vzdialenou (Carex distans).
Carex extensaCarex extensa
Carex extensa
Foto: 29. 4. 2011 (Chorvátsko, ostrov Brač) a 1. 5. 2011 (Chorvátsko, ostrov Pag).