Syn.: Carex transsilvanica Schur
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex depressa subsp. transsilvanica
Rozšírenie: Východokarpatsko-balkánsky druh. Vyskytuje sa vo Východných a Južných Karpatoch (Slovensko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko), odkiaľ výskyt zasahuje na Balkánsky polostrov a ďalej cez Turecko a Blízky východ až po Irán. Vo flórach jednotlivých štátov nie je zjednotené používanie mena, preto ani nie je celkom jasné rozšírenie jednotlivých poddruhov ako ani nominátneho poddruhu Carex depressa Link subsp. depressa či ďaľšieho poddruhu Carex depressa Link subsp. basilaris (Jord.).
V Českej republike nerastie. Na Slovensku hlavne vo východnej časti územia od Dukly na východ dosť hojne, údaje sú aj z Východoslovenskej nížiny, Ondavskej vrchoviny a Slanských aj Vihorlatských vrchov. Ďalej z Ipľsko-rimavskej brázdy a zo Štiavnických vrchov.
Ekológia: Ostrica zakrpatená sedmohradská sa vyskytuje na vápenatých aj nevápenatých, plytkých pôdach od nížin do podhorského stupňa na suchších pasienkoch a lúkach, tiež na lesných okrajoch a v koľajách poľných ciest. Kvitne v marci až apríli.
Carex depressa subsp. transsilvanica
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina vysoká 5–50 cm. Podzemok hrubý, krátky. Byle priame, tenké i hore hladké, chabé, tupo 3-hranné. Listy ± dĺžky byle, chabé, 2,5–3 mm široké, bledozelené, hladké alebo jemne drsné, pošvy (červeno) hnedé, slabo vláknito rozpadavé. Súkvetie z (2–)3–4(–5) klasov, jeden vrcholový samčí klas je čiarkovito podlhovastý, krátko stopkatý, samičie klasy sa prekrývajú, často sú od bázy byle viaceré dlho stopkaté, listene krátko pošvaté, dolný ± dlhší ako súkvetie. Samičie plevy krátko ostité, len o málo dlhšie ako zreteľne tenko žilovaný pamechúrik. Pamechúriky vzpriamené, obrátene vajcovité, zaoblene 3-hranné, páperisté, matné, zelenohnedé, zúžené do kužeľovitého, krátkeho, nezreteľného plytko 3-zubého zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Často prehliadaný druh, súčasné rozšírenie na Slovensku nie je detailne známe, ale napr. v Nízkych Beskydách relatívne hojný druh. Ohrozuje ho zmena obhospodarovania lúk a pasienkov – ukončenie pasenia a následné zarastanie prípadne zalesňovanie. Táto ostrica nie je na Slovensku zaradená medzi zákonom chránené druhy, v Červenom zozname je zaradená do kategórie potenciálne ohrozených (NT) druhov.
Carex depressa subsp. transsilvanicaCarex depressa subsp. transsilvanica
Carex depressa subsp. transsilvanica
Foto: 22. 5. 2007 (Slovensko, Nízke Beskydy).