Syn.: Carex consanguinea Kunth, Carex coarcta Boott, Carex austro-afghanica Raymond in Koeie et Rechinger, Vignea austro-afghanica (Raymond) Soják, Vignea divisa (Huds.) Rchb.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex divisa
Rozšírenie: V Európe sa ostrica delená vyskytuje v Mediteráne, kde má centrum rozšírenia. Popri morskom pobreží zasahuje do atlantickej oblasti, na sever po Britské ostrovy a Holandsko. Z východného Stredomoria výskyt zasahuje k Čiernemu moru, cez Kaukaz až do juhozápadnej a južnej Ázie (po Pakistan a východný Myanmar). Z Balkánu na sever do panónskej oblasti: do Rumunska, Maďarska, Rakúska a na Slovensko, kadiaľ vedie časť severnej hranice areálu druhu. Sekundárne i v Severnej Amerike, južnej Afrike a Austrálii.
V Českej republike nerastie. Na Slovensku sa vyskytuje v Podunajskej nížine. Najviac lokalít bolo zaznamenaných v širšom okolí Štúrova, ďalej je známa od Palárikova, Tvrdošoviec, Močenku a historicky aj v dolnom Poiplí.
Ekológia: Ostrica delená sa vyskytuje v najteplejších nížinách, na zamokrených a močaristých lúkach a pasienkoch na zasolených, na jar zaplavovaných, v lete vysychajúcich, hlinitých a hutných pôdach. V niektorých častiach areálu, napr. v Srbsku sa vyskytuje tiež na striedavo vlhkých lúkach, len veľmi slabo zasolených lúkach, kde môže vytvárať súvislé porasty na rozsiahlych plochách. Kvitne od mája do júna.
Carex divisa

Carex divisa

Opis: Trváca rastlina vysoká 15–50 cm. Podzemok hrubý, plazivý, čiernohnedý, krátky. Byľ priama, sivozelená, 3–hranná, hore slabo drsná, vyrastá jednotlivo na uzloch podzemku. Listy sú ho priame, ± dĺžky byle, 1–3 mm široké, ploché, končisté, na líci drsné, pošvy žltohnedé, vláknito rozpadavé. Paklas 15–30 × 5–12 mm, laločnatý, redší, zložený z 3–8(–12) klasov, z ktorých horný je samčí, zvyšné hore samičie, dole samčie. Samičie plevy dosahujú dĺžku alebo sú o málo dlhšie ako pamechúriky, vajcovité, končisté, slabo ostité, tmavo gaštanovohnedé, úzko bielo obrúbené. Dolný listeň šupinovitý až listovitý a dlhší ako paklas. Pamechúriky 2,5–4 mm, široko vajcovité, 3–11 žilové.
Ohrozenie a ochrana: Súčasné rozšírenie ostrice delenej na Slovensku je už iba fragmentom pôvodného výskytu. Lokality boli zničené v prvom rade intenzifikáciou poľnohospodárstva, premenou lúk na polia a rozsiahlymi melioráciami. Na mnohých lokalitách prežívajú už iba zvyškové populácie vo fragmentoch pôvodných biotopov. Sú ohrozené zasýpaním odpadmi, stavebnou činnosťou a zarastaním agresívnymi burinami. Na Slovensku je zaradená medzi zákonom chránené a do kategórie ohrozených druhov (EN). Zákon ju chráni i v Írsku.
Poznámka: Na Slovensku druh bezprostredne ohrozený vyhynutím.
Carex divisaCarex divisa
Foto: 13. 5. 2005 (Slovensko, Močenok), 23. 5. 2006 (Maďarsko, Kiskunság n. p.), 17. 5. 2007 (Srbsko, Selevenjske pustare).