Syn.: Carex leucoglochin L. f., Leucoglochin pauciflorus (Lightf.) Heuff., Caricinella pauciflora (Lightf.) St.-Lag., Psyllophora pauciflora (Lightf.) Schur, Trasus pauciflorus (Lightf.) Gray
Česká jména: ostříž klabnokvětá (Presl 1819), ostřice klabnokvětá (Sloboda 1852), bělostřiž chudokvětá (Opiz 1852), ostřice chudokvětá (Čelakovský 1879, Polívka 1912, Dostál 1989, Kubát 2002)
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité
Carex pauciflora
Rozšíření: Tato drobná ostřice je rozšířena v severní části Evropy a pravděpodobně v celé arktické části severní polokoule. U nás roste na místech imitujících severské podmínky, tedy na rašeliništích a horských rašelinných loukách snad ve všech pohořích a horách, dále ještě v Třeboňské pánvi. Obdobně je to s výskytem na Slovensku, kde je ale podstatně vzácnější.
Ekologie: Roste na mokrých a kyselých půdách, často na rašelinných půdách, na rašeliništích a vřesovištích od podhůří do nejvyššího výškového stupně. Kvete od května do června.
Popis: Drobná ostřice svou velikostí určena snadno k přehlédnutí. Výběžkatá rostlina s přímou lodyhou je vysoká od 5 do 20 cm a v průřezu je tupě tříhranná. Listy pouze v ve spodní části, úzké, dorůstají jen do ½ lodyhy. Lodyha nese jeden vrcholový klas, pod klasem je slabounce drsná. Klas je maximálně 1 cm dlouhý, nahoře s 1-3 samčími květy, dole s 2-5 samičími květy. Světle hnědé plevy jsou podlouhlé, kratší než mošničky, které jsou ve zralosti slámově žluté, do 7 mm dlouhé se zašpičatělým zobánkem.
Ohrožení a ochrana: V ČR je velmi vzácná a je zařazena k ohroženým druhům (C3), což je způsobeno vazbou druhu na vzácné biotopy. Na Slovensku je chráněná i zákonem a patří mezi ohrožené druhy (EN/§).
Carex paucifloraCarex pauciflora
Fotografováno 27. 6. 2005 (Krušné hory, NPR Velký močál) a 17.6.2007 (Orlické hory).