Syn.: Carex rhynchocarpa Heuff.
Čeľaď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité / šachorovité
Carex brevicollis
Rozšírenie: Druh má submediteránne-subkontinentálny areál. V Európe sa vyskytuje najmä v Stredomorí, odkiaľ zasahuje na sever do južnej časti strednej Európy. Na Balkáne a ešte aj v Maďarsku bežný druh, severnejšie už iba vzácne na Slovensku. Tu je výskyt obmedzený na Slovenský kras, kde rastie na niekoľko málo lokalitách. V ČR nerastie.
Ekológia: Vyskytuje sa vo svetlých listnatých lesoch (dubiny), a na ich okrajoch, na krovinatých, skalnatých stráňach, na zásaditých, vápenatých, humóznych pôdach v pahorkatinách. Kvitne od apríla do mája.
Carex brevicollis
Opis: Trváca, husto trsnatá rastlina, vysoká 30–60 cm. Podzemok krátky, hrubý. Byľ priama, tuhá, plocho 3-hranná, hore jemne drsná. Listy ± dĺžky byle, široké 3–5 mm, plocho žliabkaté, drsné, svetlozelené, krátko končisté. Pošvy hnedé, vláknito rozpadavé. Samčí klas jeden, vrcholový 15–20 × 5–10 mm, priamy, stopkatý, samičie klasy 1–3, podlhovasté až obrátene vajcovité, na 15–30 mm dlhých, drsných stopkách, vzpriamené. Samičie plevy vajcovito kopijovité, uťaté, oranžovo hnedé. Pamechúriky obrátene vajcovité, 5 mm dlhé, jemne žilované, svetlo hnedozelené, náhle zúžené do krátkeho drsného zobáčika.
Ohrozenie a ochrana: Druh je ohrozený svojou vzácnosťou, jeho výskyt je obmedzený iba na niekoľko málo lokalít. Ohrozenie predstavuje najmä hospodárenie v lesoch. Na Slovensku je ostrica krátkošijová zaradená medzi zraniteľné a zákonom chránené druhy (VU/§). V ČR nejasný prípad vyhynulého druhu (A3).
Poznámka: Fytogeograficky významný druh, naše výskyty sú na severnej hranici celkového areálu.
Carex brevicollis
Carex brevicollisCarex brevicollis
Carex brevicollis
Foto: 26. 5. 2005 a 16. 3. 2008 (Slovensko, Slovenský kras).