Syn.: Facolos limosa (L.) Raf., Trasus limosus (L.) Gray
Čeleď: Cyperaceae Juss. – šáchorovité

Carex limosa
Rozšíření: Vyskytuje se v Evropě, Asii a v Severní Americe, těžiště rozšíření je vždy v severních částech kontinentu, jižněji se nachází jen ve vyšších polohách. U nás roste ve vyšších pohraničních pohořích. Na Slovensku roste v tatranské a oravské oblasti.
Ekologie: Roste na vrchovištích, rašeliništích a slatiništích, potřebuje vysokou hladinu spodní vody, roste i v mělkých rašelinných tůních, které úspěšně zarůstá. Kvete od května do července.
Popis: Vytrvalá netrsnatá tráva s dlouhými vystoupavými výběžky, lodyha přímá, někdy poléhavá, vysoká až 60 cm. Listy jsou úzké, sotva 1,5 mm široké, mají sivozelenou barvu, pochvy hnědě načervenalé. Květenství nese nanejvýše 2 samičí klasy, které jsou na dlouhých stopkách převislé, vždy 1 samčí klas je vrcholový. Mošničky jsou šedozelené, oválné s velmi krátkým zobánkem, plevy jsou rezavě hnědé, vejčité, o něco delší než mošničky.
Ohrožení a ochrana: Rostlina patří mezi vzácné druhy naší květeny, neboť její výskyt je vázán na specifické biotopy. Je řazena mezi silně ohrožené druhy (C2b) a ve stejné kategorii je chráněna zákonem (§2). Na Slovensku je řazena mezi ohrožené taxony (EN) a je zákonem chráněná (§). Chráněným druhem je také v Polsku a Srbsku.
Carex limosaCarex liomosa
Carex limosa

Fotografováno 17. 6. 2007 (Jelení lázeň, Orlické hory) a 25. 6. 2004 (Velký močál, Krušné hory).